Bel ons: 085-3037497 of  06 - 36498840 

Financial heeft aandacht nodig

Vraag om aandacht. In ons werkende leven is een patroon ontstaan waarin niet veel plaats is voor persoonlijke aandacht. Terwijl ik merk tijdens de programma’s en coachsessies voor financials dat juist die vraag continue naar voren komt. Aandacht voor jezelf als persoon is zonder oordeel je verhaal te kunnen doen. Je overpeinzingen weer te geven en je eigen oordelen over jezelf en anderen ongegeneerd te uiten.

Door digitalisering – een ontwikkeling met enorm veel voordelen- gaan we steeds meer systeemgericht denken in plaats van doel- en mensgericht. Wouter Hart legt dat heel goed uit in zijn boek Verdraaide organisaties. Dit is ook wat ik bij financials en financiële afdelingen zie. Er is vaak een hoge werkdruk, de druk om het systeem tijdig te voeden met de juiste gegevens. De basisadministratie is redelijk op orde, maar de output in de vorm van maandrapportages en managementrapportages heeft nog veel bewerking nodig.  De financial moet aan heel veel deadlines voldoen en moet van IT en finance verstand hebben. Veel financials nemen weinig tijd om zich af te vragen wat nu belangrijk is voor henzelf en in welke richting zij zich willen ontwikkelen om goed de toekomstige financiële rol in te vullen. De vraag die ik regelmatig stel; hoe wil jij jezelf ontwikkelen naar de toekomstige rol van de financial?

Het antwoord is zo simpel als het klinkt: aandacht voor jezelf! Aandacht geven aan wat er speelt bij jou als professional. Wat vind je leuk?  Waar krijg je energie van? Wat heb je tot nu toe bereikt? Dit  geeft inzicht en vaak erkenning en waardering voor jezelf. Aandacht voor wat goed gaat en wat nog beter kan in je werk geeft rust. Alles wat je aandacht geeft groeit immers. Ga niet direct denken over een oplossing of een resultaat, stel eerst vragen aan jezelf.


Oordelen

Oordelen en de behoefte om ons eigen verhaal te vertellen zitten ons vaak in de weg om echt aandacht te ontvangen en te geven.

Twee voorbeelden:

Test 1: Je vertelt trots iets aan je collega, waar hij ook veel van weet. Hoe aandachtig luistert je collega en gaat hij in op jouw verhaal, voordat hij zijn eigen verhaal gaat vertellen?

Test 2: Je maakt kennis met een nieuwe collega. Welke drie oordelen heb jij al in je hoofd na 10 seconden? En schrijf die nu eens op.

Mocht je je afvragen; is een oordeel erg? Nee, tenzij je op basis van dat oordeel gaat handelen. Toets eerst of jouw oordeel klopt of dat het te maken heeft met hoe je naar jezelf kijkt. Dit kun je toetsen door na te gaan of jouw (negatieve) oordeel te maken heeft met een kwaliteit die een ander bezit en jijzelf minder. Vaak projecteer je dat onbewust op de ander.

Doe de vakantiecheck: Start met meer energie aan je werk

Neem in de vakantie eens de tijd om inzichtelijk te maken waar jij je aandacht op richt in je werk en of dit ook de juiste zaken zijn. Wat zijn jouw antwoorden op onderstaande vragen? Beantwoord ze op een schaal van 1 – 10.

Vragen

Huidig

Wens

1.       Welke activiteiten doe je direct en welke stel je uit?

 

 

2.       Hoeveel aandacht geef je aan details?

 

 

3.       Hoeveel aandacht geef je aan hoofdlijnen?

 

 

4.       Hoeveel aandacht geef je aan korte termijn zaken?

 

 

5.       Hoeveel aandacht geef je aan de lange termijn zaken?

 

 

6.       Hoeveel zaken krijgen geen aandacht, die je wel zou willen geven?

 

 

7.       Hoe vaak luister je echt? (zonder je eigen oordeel te geven)

 

 

8.       Hoeveel aandacht geef je aan jezelf per week?

 

 

9.       Hoeveel tijd besteed je aandacht aan je collega’s?

 

 

10.   Hoeveel aandacht krijg je van collega’s?

 

 

Indien tussen huidig en gewenst meer dan 2 punten verschil zit, dan kost je werk je nu waarschijnlijk teveel energie. Vraag jezelf af wat je nodig hebt om tot de gewenste situatie te komen. Heb je moeite om hier antwoord op te vinden? Dan bieden wij je graag handvatten.

Met deze blog vroeg ik jouw aandacht. Dank daarvoor. En ik hoop dat dit helpt om voor jezelf aandacht te vragen en aandacht te geven. Om je verder te ontwikkelen en bewust te zijn van doel- en mens gericht denken in je dagelijkse werk als financial.

Nico_Padding (002)

Nico Padding, CFO van de Best Fresh Group vertelt over de toegevoegde waarde van het Best in Finance programma verzorgd door de Effectieve Financial.

De organisatie Best Fresh Group

De Best Fresh Group is de overkoepelende naam van een groep van twaalf handelsbedrijven die sterk zijn in het verpakken, vermarkten en distribueren van verse groenten en fruit. Elk lid van de groep is een onafhankelijk handelsbedrijf met een eigen specialisatie. De Best Fresh Group opereert internationaal en heeft een jaaromzet van circa €300 miljoen. Elk handelsbedrijf heeft een eigen financieel manager, welke ook lid is van het centrale financieel management team onder leiding van de CFO de heer Padding.

Van rapporteren naar financieel management
In 2015 startte de heer Padding bij de Best Fresh Group in de rol van CFO. Hij heeft daarbij een strategie geformuleerd ten aanzien van de financiële rollen binnen de organisatie. Met als doel de huidige rapporteurs/boekhouders te ontwikkelen tot financieel managers. De financieel managers zijn verantwoordelijk voor zowel  de financial als business control werkzaamheden binnen de BV. Van rapporteren en boekhouden naar volwaardig financieel management.

De heer Padding vroeg de Effectieve Financial een intensief programma op te zetten om de financials training & coaching on the job te geven waarbij financiële inhoud gecombineerd werd met effectief gedrag. ‘Doordat de coaches van de Effectieve Financial een achtergrond in financiën hebben staan ze ook boven de stof en kunnen ze heel effectief aan de slag met de inhoudelijke kwaliteit en het gedrag van financials. Waardoor men zich naar een volgend niveau ontwikkelt.  Klaar voor de veranderingen van morgen in de financiële wereld.

Best In Finance Programma
In zeer nauwe samenwerking met de CFO werd het programma ‘Best in Finance’ op maat gemaakt om te voldoen aan de diverse behoeften van de stakeholders (directieleden BV’s, de CEO en CFO) en de financieel managers zelf. Individuele en teamcoach sessies werden effectief ingevuld aan de hand van concrete praktijkcases. De resultaten werden in het dagelijks werk direct zichtbaar. De heer Padding zag het niveau toenemen door de vragen die hij ontving, de feedback die hij teruggekoppeld kreeg en in de toelichting en  presentaties van maand en kwartaalcijfers. Competenties als rapporteren en presenteren werden eigen gemaakt; een combinatie van inhoud, vaardigheden en gedrag.

‘Een financieel manager is geen rapporteur, maar de rechterhand van een commercieel directeur, CEO en CFO. Hij staat met beide benen in het MT, kent de actualiteit en commerciële ambities. Een allrounder die de cijfers kan koppelen aan de business en wat het betekent.’

Waarom andere CFO’s ook dit programma moeten aanbieden aan hun financials?
De heer Padding licht toe: ‘Seminars of opleidingen extern zijn maar beperkt effectief en vaak erg algemeen. Bij training on the job zie je dat de doelen concreet worden toegepast op issues die in het dagelijks werk spelen. Men kan dus concreet aan de slag met de vaardigheden, oefeningen, handvaten. En het kostenplaatje is vele malen interessanter.’   

De heer Padding besluit: ‘Financials beheersen de inhoud vaak zeer goed, maar met het programma van de Effectieve Financial leren ze hoofd en bijzaken te scheiden en hun bevindingen te presenteren. De gemiddelde CFO vindt het lastig om inhoudelijk bezig te zijn met het verbeteren van de kwaliteit (inhoud en gedrag)van zijn of haar mensen. Mijn overtuiging is het dat training on the job het meest directe effect geeft bij de financieel managers voor hun dagelijks werk voor nu en in de toekomst.’

kerstkaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijf belangrijke ontwikkelingen voor financials in 2018

Welke ontwikkelingen gaan jouw werk als financial beïnvloeden in 2018? Wat worden de grootste uitdagingen voor financials? Voorspellen of forecasten is er onderdeel van. In dit artikel lees je mijn top vijf van belangrijke ontwikkelingen binnen de financiële functie. Ontwikkelingen waar jij als financial mee te maken krijgt in 2018. Opgesteld op basis van mijn gesprekken met CEO’s, CFO’s en financials via onze ontwikkelprogramma’s, beroepscommissie bedrijfseconomie en onderzoek van o.a. het NBA.

Onze missie: waarde toevoegen aan jouw rol als financial

Vanuit onze inhoudelijke- en trainingsachtergrond hebben wij ons bedrijf in 2014 opgericht met als missie jou als financial en je team te faciliteren. Om je kennis en vaardigheden dagelijks effectiever in te zetten en zo je toegevoegde waarde blijvend hoog te houden. Onze visie is dat je als financial je effectiviteit het meest verhoogd door je vaardigheden te trainen op basis van inhoudelijke praktijksituaties en door het verhogen van de financiële producten van de afdeling, een combinatie van inhoudelijke en vaardigheids ontwikkeling.

Inmiddels hebben wij meer dan 1100 financieel professionals en 30 financiële teams succesvol mogen begeleiden in hun ontwikkeling. Wij zijn sparringpartner voor elke financial, zowel leidinggevend als uitvoerend.

Vijf ontwikkelingen waar jij als financial in 2018 mee te maken gaat krijgen.

  1. Persoonlijk leiderschap – zelfsturing

Van jou wordt steeds meer zelfsturing verwacht in je functie. Het argument is dan vaak minder management (kostenbesparing) en verantwoordelijkheid lager in de organisatie.

De verantwoordelijkheid ligt bij het individu en de systemen vormen de basis en structuur binnen de organisatie. Methodieken als agile/lean/scrum worden dan graag geïmplementeerd. Organisaties als ING, DNB en BMW zitten hier middenin. Dit vraagt van jou om  aan de slag te gaan met verantwoordelijkheid nemen, maar ook verantwoordelijkheid geven. En om een bepaalde mate van controle anders vast te gaan houden (loslaten). Je zal je moeten uiten. Uitspreken als zaken anders gaan dan verwacht. Ook als dit op niet inhoudelijk vlak gebeurt. Wij zien in onze praktijk dat dit best een uitdaging is.  Vooral jezelf uitspreken en de verantwoordelijkheid daar leggen waar deze hoort; ook als je niet 100% zeker bent van jezelf.

Uitleg persoonlijk leiderschap
Over persoonlijk leiderschap bestaan veel misverstanden. Veel mensen denken dat persoonlijk leiderschap alleen geldt voor managers. Dat klopt niet. Iedereen heeft persoonlijk leiderschap nodig. Iedereen is de stuurman van zijn eigen leven en in zijn eigen rol. Er komt veel op ons af maar hoe wij reageren hangt af van ons eigen stuurkunst. Een stuurman op een schip moet vaak reageren op de verschillende weersomstandigheden, waar hij geen invloed op heeft. Zo moet jij in je leven en werk vaak reageren op van alles waar je ook geen invloed op hebt. Maar het mag duidelijk zijn: hoe je reageert is wel essentieel voor de uitkomst.

  1. Innovatie – Omgaan met verandering

Dit blijft een thema binnen organisaties en specifiek binnen financiële afdelingen van organisaties. We zijn in een nieuw tijdperk beland van digitalisering. Dit biedt veel kansen en levert ook verandering op. Verandering van instrumenten, anders kijken naar control (o.a. cybersecurity, soft controls) en andere businessmodellen leidt tot verandering van de invulling van de financiële functie. Een geleidelijk proces. Als financieel professional moet je jouw ogen en oren openhouden en meebewegen in deze ontwikkeling. Stel jezelf de vraag waar jouw kwaliteit ligt en wat je leuk vindt. Ga op basis van deze uitkomsten kijken wat je hiermee kunt binnen jouw rol. En binnen het team, wat is het doel van het team en wat is de rol van ieder teamlid? Draagt dit nog steeds bij aan de organisatiedoelstelling? Hoe kun je dit inrichten zodat je effectief met elkaar samenwerkt. En zo waarde blijft toevoegen als finance organisatie.

Gedrag financieel professional en verandering
In mijn dagelijks werk met financials zie ik dat verandering een complex thema is. Diverse onderzoeken laten ook zien dat veel financieel professionals van nature indirect gedrag vertonen. Een financieel professional benadert de zaken graag rationeel en spreekt zijn of haar gevoel niet uit. De mensen die vooruit willen ervaren dat als weerstand en zien die financials als personen die alleen maar beren op de weg zien. Niet correct, maar zo komt het gedrag wel over. Zij weten niet dat jij eerst een goede feitelijke onderbouwing wilt hebben en dat je het ook nog eens goed wilt doorvoelen. Dit maakt dat de verandering in een rustiger tempo verloopt dan men vaak binnen de organisatie wenst.

 Als het management zeer direct en resultaatgericht is, zie ik hier vaak een gat ontstaan. Het management is al bij de streep terwijl het financiële team nog niet halverwege is. Dit geeft onrust binnen de afdeling en veel ineffectief gedrag en vertraging. Hier zijn oplossingen voor. Dat is dan ook vaak het moment dat wij in beeld komen.

Als financial wordt aan jou in 2018 gevraagd sneller met verandering om te gaan, doordat de time to market versnelt en de organisatie flexibel op de behoefte van de klant dient te reageren. Hoe ga jij dit voor jezelf vormgeven?

  1. Loopbaankeuze – specialist vs generalist

In 2013 schreef ik al een artikel over de financial   versus de business controller en de bepalende factor gedrag hierin. In 2018 gaat aan jou als financial gevraagd worden welke kant jij op wilt. Organisaties verleggen focus naar de persoonlijkheidskenmerken van jou als financieel professional. Het is voor jezelf belangrijk om te weten welke rol bij jou als persoon past om in de toekomst genoeg toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren en plezier in je werk te blijven houden.

Nog altijd stoeien organisaties met de functieprofielen. De gerelateerde werkzaamheden aan financial control zie ik veel terug in business control profielen, waardoor de titel vaak niet de lading dekt. Kijk dus vooral naar de ingrediënten (inhoudelijke en persoonlijke) die in een rol zitten, de branche en de cultuur van de organisatie en bepaal op basis daarvan wat bij jouw wensen het meeste past.

NIEUW! – Ontwikkel Assessment voor Financials

De Effectieve Financial heeft een ontwikkelassessment voor de financiële functie ontworpen dat een volledig beeld geeft van jou als financieel professional of financieel team. Hierin wordt inhoudelijke kennis (expertise) en financieel inzicht getoetst in combinatie met de van beheersing van je vaardigheidscompetenties en je primaire gedragsstijl. Met de uitkomsten maken we je bewust van jouw kracht als financial en wat je nodig hebt aan ontwikkeling om je ambities waar te maken.  Het geeft tevens duidelijk aan of je meer een specialist of generalist bent. Een gedegen ontwikkel- en loopbaanadvies is onderdeel van dit assessment.

  1. Organisatie brede blik

Een organisatie brede blik is essentieel voor de toekomst. Naast  alle bedrijfsprocessen en controlepunten (risico’s) moet je als financieel professional ook weten wat het effect is van proces en product veranderingen binnen de organisatie en de markt waaraan het levert. Ik zie dat de financiële functie steeds meer een combinatie is van bedrijfskunde, finance en IT. Het is belangrijk om vanuit deze organisatie brede blik verbanden te leggen tussen afdelingen en processen om zo een integrale blik te ontwikkelen, ongeacht de functie die je vervult. Vanuit deze blik kun je veel effectiever cijfers analyseren, procesverbeteringen doorvoeren, managementinformatie verschaffen en uiteindelijk adviseren en koers bepalen. Zowel vooraf, tijdens als achteraf. Jouw kennis voegt waarde toe.   

  1. Toegevoegde waarde van de Financieel Professional

Wil je je als professional ontwikkelen dan zal je jezelf moeten kennen. Welke persoonlijke en inhoudelijke competenties beheers je en welke heb je nog te ontwikkelen om deze effectief in te zetten? Welke rol je ook invult binnen het bedrijf, er wordt steeds meer gemeten op toegevoegde waarde. Waar zit jouw toegevoegde waarde en hoe verhoog je deze? Uiteraard met een goede balans tussen resultaat en plezier. Persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit zijn de termen die veel gebruikt worden hiervoor. Er zijn vele trainingen en generieke cursussen hiervoor te volgen. Ik raad je aan om vooral te kiezen voor vaardigheidstrainingen die gebaseerd zijn op jouw inhoudelijke rol of kennis. Dan kan je effectief jouw toegevoegde waarde laten zien door het effectief toepassen van jouw expertise.

Tot slot  – zonder goede bedrijfsadministratie geen verandering mogelijk

Ondanks alle ontwikkelingen blijft de basis voor elke financiële afdeling binnen een organisatie dat de bedrijfsadministratie op orde moet zijn. Dat de financial control rol goed is ingericht en uitgevoerd wordt. Dan pas kun je een goede business control rol vervullen.  Digitalisering en robotisering hebben alleen zin als de processen en data op orde zijn. En daar is echt basiskennis van financial accounting en financial management voor nodig.

De mate van beheersing van vaardigheden heeft invloed op de efficiency en effectiviteit van de financiële afdeling, de snelheid waarin de financiële afdeling mee kan in veranderingen en dus wendbaarheid. Wat uiteindelijk de waarde die de financiële afdeling toevoegt aan de organisatie bepaald.

Meer informatie: erik@deeffectievefinancial.nl  of 06-36498840

 

Fijne kerstdagen en veel ontwikkeling en resultaat gewenst in 2018!