nieuwsgierig 

– de competentie nieuwsgierigheid is essentieel voor de controller

Onlangs las ik in een artikel [1] over persoonlijke ontwikkeling dat een onderzoeker had vastgesteld dat er zes competenties zijn waaraan een kritische auditor (accountant) zou moeten voldoen. Bij zeker één competentie bedacht ik me dat dit zonder meer ook een waardevolle competentie is voor een controller, namelijk nieuwsgierig zijn.

Wat is nieuwsgierig zijn eigenlijk?

Er zijn veel meningen rondom nieuwsgierigheid. Zo wordt gesteld dat nieuwsgierige mensen vooral ‘hun neus steken’ in andermans zaken en dat wordt niet altijd gewaardeerd. Toch denk ik dat nieuwsgierig zijn juist een kracht is. Dit wordt bevestigd in een wetenschappelijk onderzoek[2] naar nieuwsgierig zijn. Nieuwsgierig zijn geeft juist voordelen. Zo zijn nieuwsgierige mensen:

 • Gelukkiger, omdat ze meer positieve emoties hebben
 • Beter in staat om te overleven, omdat ze durven te verkennen, op onderzoek uitgaan en daardoor beter kunnen anticiperen in de voortdurend veranderende omgeving
 • In staat verhoogde prestaties te leveren, omdat ze meer betrokkenheid en bezieling tonen (in het werk)
 • In staat zich beter in te leven in anderen, er wordt meer interesse in anderen getoond
 • In staat relaties te versterken, mede door de oprechte interesse in de ander

Kortom nieuwsgierig zijn is zo gek nog niet….

De nieuwsgierige controller

Als je nu de hierboven genoemde voordelen eens te projecteert op de controller en dan wel de nieuwsgierige controller. Wat levert de competentie nieuwsgierig zijn dan op?

Laat ik de punten één voor één aflopen.

 • Gelukkiger
  Ook een controller kan met een juiste hoeveelheid nieuwsgierigheid beter functioneren in zijn functie. In het eerder aangehaalde artikel wordt nieuwsgierigheid omschreven als het vergaren van (persoonlijke) kennis en de drang naar onderzoek. Dit past helemaal bij de controller. In ons onderzoek naar het Gedragsprofiel van de Succesvolle Controller[3] hebben wij al aangegeven dat de Intellectuele Drijfveer (het willen weten) een van de belangrijkste drijfveren van de controller is.
 • Overleven
  Anticiperen op veranderingen, dat is voor mij het begrip waar het om draait. Een controller die dit kan, is in staat om te overleven en mee te bewegen met de verandering. En door op een gezonde manier nieuwsgierig te zijn, kan je tijdig meebewegen.
 • Verhoogde prestaties
  Weten waarmee je bezig bent, je daarbij betrokken voelen en vooral met bezieling aan de slag zijn. Vragen stellen vanuit deze betrokkenheid, waardoor je meer komt te weten en jezelf meer te laten zien. En dat allemaal dankzij nieuwsgierig zijn.
 • Inlevingsvermogen
  In mijn optiek een echte vereiste voor een moderne controller, zeker de Business Controller. Je in
  leven in de business, de uitdagingen, de mogelijkheden en consequenties van oplossingen.
 • Versterkte relaties
  Hoe logisch het ook lijkt, maar samen kom je echt verder. Als betrokken businesspartner ben je echt in gesprek met de business en trek je samen op met als basis een stevige relatie.

 

En als je deze competentie prima beheerst, dan weet je dat je succesvol kan zijn. En dan geldt voor jou: nieuwsgierigheid, een competentie om te koesteren.

Nieuwsgierigheid ontwikkelen

De vraag is natuurlijk: Kun je nieuwsgierigheid aanleren of ontwikkelen? Het antwoord: Ja, dat kan. Ben je nieuwsgierig geworden hoe? Neem contact met mij op via cees@deeffectievefinancial.nl dan zal ik jouw nieuwsgierigheid naar boven laten komen.

[1] CM november 2016 – artikel De maakbare mindset van Bert van der Zaag

[2] Six Surprising Benefits of Curiosity – Emily Campbell, september 2015

[3] De Effectieve Financial – 2015 – opvraagbaar bij info@deeffectievefinancial.nl