effectief communiceren

Een van de belangrijkste vaardigheden die je nodig hebt om business partner te worden is effectief communiceren. Zonder soft skills zul je er niet in slagen het verhaal achter de cijfers over de bühne te brengen.

Wees je bewust van je eigen manier van waarnemen en interpreteren.

Bewust zijn van je eigen manier van waarnemen is de basis om effectief te kunnen communiceren. Waarnemen doe je via geluid, beeld en gevoel. Waarnemen is eigenlijk de vraag beantwoorden: wat zie, hoor of voel ik en welke betekenis geef ik eraan? Jouw manier van waarnemen is uniek en is volgens jou ‘de waarheid’!

Doordat je dagelijks veel signalen ontvangt, selecteren jouw hersenen automatisch de signalen die jij belangrijk vindt. Dit noemen we selectieve perceptie. Het automatisch selecteren van deze signalen bouw je op door je opvoeding, ervaringen en emotionele momenten die veel indruk op je hebben gemaakt. Zo heb je een voorkeur ontwikkeld om bepaalde zaken eerder waar te nemen dan andere zaken en aan deze zaken een betekenis te geven. Omdat je steeds weer nieuwe ervaringen opdoet, blijf je je waarneming ontwikkelen.

De drie meest gebruikte zintuigen met communicatie:
1. Visueel (wat zie je?)
2. Auditief (wat hoor je?)
3. Kinesthetisch (wat voel je?)

Ieder mens en dus ook iedere financieel professional heeft een voorkeurszintuig. Hier kun je achter komen door na te gaan of je meestal situaties voor je ziet, situaties hoort of dat je een gevoel hebt bij een situatie. Ieder mens gebruikt bij het spreken vaak één van de woorden: zien, horen of voelen. Als je hierop let kun je bepalen wat de voorkeurszintuig is van de ander. Als je hierop je woordgebruik aanpast sluit je directer aan op de belevingswereld van je gesprekspartner.

Als iemand auditief is ingesteld, heeft het weinig zin om te vragen hoe zie je dat voor je? Deze persoon ziet dit niet voor zich! Maar wel bijvoorbeeld hoe klinkt dat …voor jou?

Tips:

1. Ga bij jezelf eens na wat jouw voorkeurszintuig is?
2. Bedenk eens een situatie waarin jij niet doordrong tot de ander en ga eens na of deze persoon een ander voorkeurszintuig heeft dan jou.
3. Probeer eens te letten op hoe een ander praat (woordkeuze) in de termen van horen, zien en voelen.