Bel ons: 085-3037497 of  06 - 36498840 

groene-controller

Het is 14.00 uur, de groene concern controller gaat in gesprek met de rode finance manager. Doel van het gesprek is kennismaking. De groene concern controller begint met de vraag: Hoe gaat het met je in je nieuwe rol als finance manager?

De finance manager antwoord: “Het gaat goed, ik ga de boel flink opschudden”. De groene concern controller reageert zoals altijd rustig en vraagt de finance manager hoe zij dit wil gaan doen. De finance manager geeft aan, dat zij meer deadlines gaat zetten en dat mensen wat harder mogen werken. De groene concern controller trekt zijn wenkbrauwen op en denkt: dit is weer zo’n haantje. Dit is nou typerend voor de groene concern controller. Hij blijft rustig en beleefd en ook al denkt hij wat anders, hij zegt het niet. Hij heeft interesse in de mensen in zijn team en wil dat taken worden afgerond. Het kost wat meer tijd, maar zijn overtuiging is: de mensen zijn het kapitaal en daar wil ik veel aandacht aan geven.

De groene concern controller vindt het fijn dat er een rode finance manager is. Deze is namelijk gericht op resultaat en denkt buiten de kaders. In het gesprek benoemt de concencontroller vervolgens hoe fijn het werken is met het huidige team en gaat alle kenmerken van alle financials langs. De rode finance manager vindt dit nutteloze en overbodige informatie en breekt in. Ze vraagt: wat wil je bereiken met het finance team? Wat verwacht je van mij? De concern controller voelt zich nu aangevallen. Hij vindt het onbeleefd dat ze zijn verhaal afbreekt en is even stil. Vervolgens geeft hij aan dat alle informatie die hij geeft misschien niet nuttig lijkt, maar wel degelijk van belang kan zijn. Hij stelt voor het gesprek af te ronden.

De blauwe financial en de gele business controller zijn heel blij met hun groene concern controller. Hij laat hen in hun waarde en heeft aandacht voor hun problemen. De business controller vind het fijn dat de concern controller de continuïteit bewaakt. Zij is nogal eens emotioneel of zeer betrokken bij een business case. Als ze het dan even niet meer weet, klopt ze aan bij de concern controller. Hij luistert naar haar, geeft haar vertrouwen en geeft rustig zijn advies. Dit werkt kalmerend op haar en zorgt dat ze weer meer afstand kan nemen. Ze voelen elkaar daarin heel goed aan.

De blauwe financial waardeert de groene business controller ook. Al mag deze soms wel wat beter zijn argumenten onderbouwen. Hij heeft het dan over gevoel, maar daar kan de blauwe financial niet zoveel mee. Je maakt beslissingen op basis van feiten en details. Ook duurt het soms een tijd voordat je antwoord krijgt. De concern controller is dan met een andere activiteit bezig en zal deze niet zomaar opzij leggen omdat jij antwoord wilt. Hij werkt volgens het FIFO principe (first in, first out). De blauwe financial leert van de groene concern controller, dat het soms goed is om even een social talk te houden en een bak koffie te drinken, waardoor je even los komt van je inhoudelijke werk.

Iedereen typeert de concern controller als een people manager die gericht is op structuur en de werkzaamheden routinematig benadert. Het is de olietanker van de organisatie.

Dit finance team is een kleurrijk geheel. Volgende week komen ze als team samen en mogen zij een presentatie houden. Hierin dienen zij aan te geven hoe zij invulling willen geven aan hun eigen finance rol en wat ze van elkaar nodig hebben.

Wil je meer informatie over een effectieve samenwerking tussen de rode manager, groene concern controller, blauwe financial en de gele business controller? Stuur dan een mail naar erik@deeffectievefinancial.nl.

 yes-i-can

De Eigenwaardige controller …een succesvolle professional

Op zich denk je bij de term ‘Eigenwaardige’ dat deze niet klopt…. Dat was ook mijn eerste reactie toen deze term in mij opkwam. Toch is het gewoon een bestaand woord. Even googlen en ik kwam uit op de volgende betekenis: zelfbewust.
Kijk, dat klinkt veel bekender.

Toch blijft ‘Eigenwaardige’ op de een of andere manier prikkelen. Enerzijds omdat het associeert met eigenaardig. Daar hebben we beelden bij in de trend van ‘apart, anders dan anders’.  Anderzijds omdat de samenstelling ‘Eigenwaardige’ bestaat uit de voor mij zo aansprekende woorden ‘eigen’ en ‘waarde’.  Want voor mij is duidelijk dat een professional die zich goed bewust is van wie hij of zij werkelijk is en welke waarde hij of zij heeft, garantie heeft op een goede performance én een leuke baan.

Eigen en Waarde van belang
In je werk als controller wordt er veel van je rationele capaciteiten gevraagd. Toch staat het dicht bij jezelf blijven voorop. In mijn optiek kan je het best presteren als je iets doet waar je, zowel op het gebied van kennis, kunde als vaardigheden je talenten ten volste kan benutten. Weten waar je sterke punten liggen en wat je minder sterke kanten zijn, helpt je om heel scherp te krijgen wat je eigen waarde is. En vanuit deze eigenwaarde kun je de juiste keuzes maken voor je werk en de rol die je ambieert.

Hoe kom je nu achter je eigen waarde?
Het kan best zijn dat je nog niet helemaal helder hebt wat jouw eigen waarde is. Daar wil je graag achter komen. Daarvoor zijn diverse mogelijkheden voor. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het kernkwaliteiten model van Daniël Offman. Via dit model krijg je inzicht in je kwaliteiten en in je ontwikkelpunten. Een andere weg is om via de DISC-analyse te achterhalen waar jouw talenten nu echt liggen. De DISC gaat uit van 4 gedragsstijlen en geeft aan welke gedragsstijl jezelf hanteert, zowel in privé als in je werk. Ik zet de DISC graag in om controllers nog meer zicht te geven op welke rol en organisatiecultuur het beste past. Zeker in de veranderende eisen van organisaties aan de financiële functie. Zo kun je jouw talent en eigenwaarde optimaal inzetten voor jezelf en de organisatie. Bewust zijn van je eigenwaarde helpt je om een goede performance neer te zetten in een rol die bij je past. Ik durf te stellen dat, met een duidelijk beeld van je Eigenwaarde, jij succesvol zult zijn in je werk en makkelijker mee ontwikkelt met de veranderende eisen aan de controllersfunctie.

Wil je meer weten over jouw Eigenwaarde? Neem dan contact op met cees@deeffectievefinancial.nl.

effectief zijnHet is een publiek geheim dat de financial goed is opgeleid om volwaardig te functioneren. Er wordt, terecht natuurlijk, gezorgd dat de inhoudelijke kennis en kunde op peil is én blijft. Dus in die zin is de financial goed voorbereid op dat wat verwacht wordt.

En, zo leert ons de dagelijkse praktijk, verwacht de financial dat ook terug van zijn gesprekspartners. Zo kan de financial altijd “communicatie” op peil houden. Dan is er in zekere zin sprake van effectief handelen. Of is het nu anders?

Een andere behoefte

Want, zo leert een rondgang langs de managers van verschillende bedrijven, wordt er wel eens anders gedacht over de effectiviteit van de prestaties (waaronder ook de presentaties) van de financials. Natuurlijk onderkennen de CFO’s, die wij in het kader van een onderzoek naar effectief gedrag hebben ondervraagd, dat het met de (vak)inhoud wel snor zit. Hun financials zijn zeker voorzien van een goede rugzak vol inhoudelijke kennis en kunde. Ze kunnen bijna blind varen op de cijfers en de inhoudelijke analyse van het ontstaan van de cijfers en de gevolgen hiervan voor de bedrijfsvoering. Letterlijk tot twee cijfers áchter de komma kloppen de cijfers als een zwerende vinger, maar ja, daar ligt nou net niet hun huidige behoefte. Ze willen meer zien dan alleen maar cijfers en terugblikken, ze willen scherpe vragen krijgen, gedurfde plannen ter beoordeling, heldere risico-analyses en vooral een partner om mee te sparren.

Niet begrepen worden

Niet elke financial kan omgaan met die veranderende behoefte. Eenmaal geconfronteerd met die behoefte reageren de financials wat gepikeerd. Ze voelen zich niet zo goed begrepen en snappen eigenlijk niet wat er nu mist aan hun “product”. Ook in mijn werk heb ik met dit onbegrip te maken gehad. Ooit werkte ik met een goede allround administrateur waarop ik, als manager van een financiële afdeling, kon blindvaren. Zijn cijfers waren altijd én op tijd én correct, tot wel drie cijfers achter de komma. Zijn analyses waarom cijfers afweken van de begroting waren feitelijk, rekenkundig onderbouwd en daarmee slechts voor één uitleg vatbaar. Hij vond dat het hiermee gedaan was.

Toen ik hem eens vroeg wat zijn analyse nu voor de toekomst betekende, verschoot hij van kleur alsof hem iets vreselijks was gevraagd. Zijn eerste reactie was het stellen van een tegenvraag “zijn mijn cijfers niet goed?” Ik trachtte hem uit te leggen dat me niet ging om de juistheid van de cijfers, maar wat ik er mee naar de toekomst kon doen, zodat we óf een betere begroting konden maken óf tussendoor beter konden gaan bijsturen. “Jij bent toch de manager, ik word daar niet voor betaald”…. Stampvoetend liep hij weg. En daar mocht ik het voor die keer mee doen.

Later op de dag heb ik hem nog eens teruggevraagd om eens naar ons gesprek te kijken. Het duurde even voor ik hem kon geruststellen wat de inhoud betreft. Het duurde nog wat langer om het gevoel van “niet begrepen te worden” kon wegnemen.

Effectief gedrag

Een langere weg was het bespreken van zijn gedrag, zijn houding in reactie op mijn goedbedoelde vraag. Ik heb hem (uiteindelijk) duidelijk gemaakt dat zijn gedrag niet effectief was en eerder contraproductief werkte. Want in plaats van in te gaan op mijn, natuurlijk afwijkende, vraag om een andere manier van analyseren, trok hij het zich persoonlijk aan.
“Dat heb ik nooit geleerd om te doen, dus dat wat ik niet beheers, kan ik niet laten zien”.

Een logische redenatie voor een pure financial. Toch gaat het niet om leren, maar om doen.

 Effectief zijn is meer dan alleen maar een kunstje, maar gaat over begrijpen, luisteren, acteren en vooral interacteren. Met een verhoogde effectiviteit kan een financial én de organisatie én zijn producten én vooral zichzelf verder ontwikkelen. En zo leidt Effectief zijn tot echte toegevoegde waarde.