Bel ons: 085-3037497 of  06 - 36498840 

Financial heeft aandacht nodig

Vraag om aandacht. In ons werkende leven is een patroon ontstaan waarin niet veel plaats is voor persoonlijke aandacht. Terwijl ik merk tijdens de programma’s en coachsessies voor financials dat juist die vraag continue naar voren komt. Aandacht voor jezelf als persoon is zonder oordeel je verhaal te kunnen doen. Je overpeinzingen weer te geven en je eigen oordelen over jezelf en anderen ongegeneerd te uiten.

Door digitalisering – een ontwikkeling met enorm veel voordelen- gaan we steeds meer systeemgericht denken in plaats van doel- en mensgericht. Wouter Hart legt dat heel goed uit in zijn boek Verdraaide organisaties. Dit is ook wat ik bij financials en financiële afdelingen zie. Er is vaak een hoge werkdruk, de druk om het systeem tijdig te voeden met de juiste gegevens. De basisadministratie is redelijk op orde, maar de output in de vorm van maandrapportages en managementrapportages heeft nog veel bewerking nodig.  De financial moet aan heel veel deadlines voldoen en moet van IT en finance verstand hebben. Veel financials nemen weinig tijd om zich af te vragen wat nu belangrijk is voor henzelf en in welke richting zij zich willen ontwikkelen om goed de toekomstige financiële rol in te vullen. De vraag die ik regelmatig stel; hoe wil jij jezelf ontwikkelen naar de toekomstige rol van de financial?

Het antwoord is zo simpel als het klinkt: aandacht voor jezelf! Aandacht geven aan wat er speelt bij jou als professional. Wat vind je leuk?  Waar krijg je energie van? Wat heb je tot nu toe bereikt? Dit  geeft inzicht en vaak erkenning en waardering voor jezelf. Aandacht voor wat goed gaat en wat nog beter kan in je werk geeft rust. Alles wat je aandacht geeft groeit immers. Ga niet direct denken over een oplossing of een resultaat, stel eerst vragen aan jezelf.


Oordelen

Oordelen en de behoefte om ons eigen verhaal te vertellen zitten ons vaak in de weg om echt aandacht te ontvangen en te geven.

Twee voorbeelden:

Test 1: Je vertelt trots iets aan je collega, waar hij ook veel van weet. Hoe aandachtig luistert je collega en gaat hij in op jouw verhaal, voordat hij zijn eigen verhaal gaat vertellen?

Test 2: Je maakt kennis met een nieuwe collega. Welke drie oordelen heb jij al in je hoofd na 10 seconden? En schrijf die nu eens op.

Mocht je je afvragen; is een oordeel erg? Nee, tenzij je op basis van dat oordeel gaat handelen. Toets eerst of jouw oordeel klopt of dat het te maken heeft met hoe je naar jezelf kijkt. Dit kun je toetsen door na te gaan of jouw (negatieve) oordeel te maken heeft met een kwaliteit die een ander bezit en jijzelf minder. Vaak projecteer je dat onbewust op de ander.

Doe de vakantiecheck: Start met meer energie aan je werk

Neem in de vakantie eens de tijd om inzichtelijk te maken waar jij je aandacht op richt in je werk en of dit ook de juiste zaken zijn. Wat zijn jouw antwoorden op onderstaande vragen? Beantwoord ze op een schaal van 1 – 10.

Vragen

Huidig

Wens

1.       Welke activiteiten doe je direct en welke stel je uit?

 

 

2.       Hoeveel aandacht geef je aan details?

 

 

3.       Hoeveel aandacht geef je aan hoofdlijnen?

 

 

4.       Hoeveel aandacht geef je aan korte termijn zaken?

 

 

5.       Hoeveel aandacht geef je aan de lange termijn zaken?

 

 

6.       Hoeveel zaken krijgen geen aandacht, die je wel zou willen geven?

 

 

7.       Hoe vaak luister je echt? (zonder je eigen oordeel te geven)

 

 

8.       Hoeveel aandacht geef je aan jezelf per week?

 

 

9.       Hoeveel tijd besteed je aandacht aan je collega’s?

 

 

10.   Hoeveel aandacht krijg je van collega’s?

 

 

Indien tussen huidig en gewenst meer dan 2 punten verschil zit, dan kost je werk je nu waarschijnlijk teveel energie. Vraag jezelf af wat je nodig hebt om tot de gewenste situatie te komen. Heb je moeite om hier antwoord op te vinden? Dan bieden wij je graag handvatten.

Met deze blog vroeg ik jouw aandacht. Dank daarvoor. En ik hoop dat dit helpt om voor jezelf aandacht te vragen en aandacht te geven. Om je verder te ontwikkelen en bewust te zijn van doel- en mens gericht denken in je dagelijkse werk als financial.

digitalisering

Blockchain, robotisering, data-analytics zijn termen die je als controller op dit moment veel terug ziet komen in de media, op seminars, beleidsplannen of in gesprekken. Deze nieuw beschikbare technologieën worden door steeds meer organisaties ingezet en hebben effect op de financiële functie. Maar wat betekenen die termen robotisering (efficiency), data-analytics (effectiviteit) en Blockchain (betrouwbaarheid en transparantie) nu? En welke impact en effect heeft dit op jouw rol als controller?  In deze blog leg ik de termen uit, hoe deze technologieën invloed hebben op jouw rol en hoe je jouw kennis en talent kunt inzetten om met behulp van deze technologieën in jouw rol toegevoegde waarde te blijven leveren.  

Robotisering ook wel Robotic Process Automation – RPA
Een financiële robot bedient informatiesystemen op basis van werkinstructies en voert meerdere taken tegelijkertijd uit. De robot voert processen uit zoals een mens dat ook zou doen. Automatisering van de standaardprocessen met name van de basisadministratie is al een aantal jaren aan de gang. Met RPA is het mogelijk naast de basis administratieve processen ook de financial control processen verder te automatiseren o.a.:

 • Business performance analysis
 • Internal reporting
 • Financial planning & analysis
 • Budgeting and costing
 • Risk management & internal control

Voorbeelden
Automatisch factureren, automatische controles op basis van data-analyse, automatische rapportages, automatische koppelingen tussen diverse mutaties. Door RPA worden veel uitvoerende taken van de financial controller overgenomen en de efficiency van deze werkzaamheden wordt hierdoor verhoogd.

Data-analytics
Het proces waarbij op basis van gestructureerde en ongestructureerde data bruikbare informatie wordt opgeleverd (analyse en voorspelbaarheidsmodellen).

Big data en data analytices maakt het mogelijk veel gestructureerde en ongestructureerde data te combineren, waardoor het mogelijk wordt eenvoudig verbanden te leggen tussen financiële en niet financiële informatie. Dit geeft nieuwe (data gedreven) invalshoeken op het effect van strategieën en marktontwikkelingen. Een controller die de juiste combinatie van data gebruikt, analyseert en helder rapporteert, creëert nieuwe waardevolle stuurinformatie, waarop hij of zij op basis van data-analyse advies kan geven en meedenkt in de strategie. De nieuwe inzichten door deze data-analyse bieden kansen en concurrentievoordeel.  

Voorbeeld
Komkommer handelsbedrijf (100 miljoen omzet ‘The Cucumber’). 50% van de komkommers is afkomstig uit Spanje. In Spanje zijn veel open kassen. Het weer heeft invloed op de hoeveelheid en kwaliteit van de komkommers en dus de prijs. Met data-analytics koppel je het Spaanse weer aan de ervaringscijfers over de hoeveelheid en kwaliteit van de komkommers. Zo ontwikkel je voorspelbaarheidsmodellen en krijg je inzicht wanneer er schaarste is en dat bepaalt weer de prijs, omzet en de marge. Financiële en niet- financiële informatie worden gekoppeld en zo richt je op basis van historie en machine learning een voorspelbaarheidsmodel in.

Blockchain²
Een gedistribueerde database die een gestaag groeiende lijst bijhoudt van data-items die gehard zijn tegen manipulatie en vervalsing. De database is in essentie een grootboek met transactiegegevens. Deze digitale transactiegegevens worden op een gedistribueerde wijze opgeslagen. Dat betekent dat er géén centraal punt is waarbij dit wordt gecontroleerd. Het ontbreken van een controlerende centrale partij is juist een veiligheidsmechanisme. De controle zit hem namelijk in het grootboek zelf. De informatie erin wordt versleuteld, en bij vele blockchain toepassingen is zelfs bij eindgebruikers een deel van het grootboek aanwezig. In elk geval is er op vele plekken (Full Nodes) een complete versie van het grootboek aanwezig. Wanneer er een transactie wordt vervalst, ontstaan er fouten in diverse blokken en dat wordt direct op die verschillende plekken (full nodes) gezien en wordt gecheckt op juistheid. Een handig plaatje vind je hier op Emerce.nl

Deze toepassing gaat in de toekomst heel veel effect hebben op Risk & Compliance. Veel risico’s en controles worden hierdoor geautomatiseerd en al vanaf de opzet al afgedicht. Het beoordelen voor welke transacties blockchain kan worden ingezet, de veiligheid van internet en het interne automatiseringssysteem zullen steeds meer aandacht krijgen, waarbij de controller ook een rol heeft.

Wat wordt jouw rol als controller?
Of je nu een financial controller of business controller bent door de informatie die nu veel sneller beschikbaar is, kan jij al veel eerder gaan analyseren, signaleren, controleren en adviseren. Als business controller kun je jezelf nog meer toeleggen op het creëren van waardevolle stuurinformatie en deze vertalen naar de business, MT en directies. Ben jij een (financial) controllers dan zal jouw denkkracht en ervaring nodig bij de inrichting van de systemen (grootboek, wet- en regelgeving), het leggen en vinden van de juiste verbanden binnen de beschikbare data, de data-analyse van de uitkomsten en het inrichten van de benodigde rapportages.

Wat is jouw toegevoegde waarde (TW) in al deze nieuwe ontwikkelingen.

Met een onderstaand schema licht ik dit toe.

overzicht automatisering

Robotics

 • Verhoogt de efficiency van de basisadministratie en de financial control werkzaamheden
 • business performance analyse van business control.

Data-analytics

 • Verhoogt de effectiviteit van de analyse en stuurinformatie
 • Effect op de financial en business control rol.

De toegevoegde waarde van de controller zit dus enerzijds in de analyse en inrichting van de systemen en anderzijds in de vertaling van de cijfers en advisering naar de business. Daarbij geldt één voorwaarde: de basisadministratie moet op orde zijn en de rollen voor financial en business control moeten helder en goed ingericht zijn.

Wat betekent dit voor de functie van controller in het algemeen?

Van financiële blik naar bedrijfsbrede blik
De technologische ontwikkelingen zijn ingezet. De functie van controller beweegt mee. De functie van controller verschuift van de financiële blik naar de bedrijfsbrede blik. De business controller integreert steeds meer in de keten en de financial controller rol wordt steeds meer een specialistische (expertise) functie.

Van de controller worden andere eigenschappen en competenties verwacht.

Eigenschappen en competenties (hard en soft skills) die je niet tijdens je bedrijfseconomische opleiding hebt geleerd, maar die steeds belangrijker worden:

 • Bedrijfskundige blik
 • Data-analytische vaardigheden
 • In systemen kunnen denken
 • Leiderschapskwaliteiten (durven beslissen, vernieuwen)
 • Nieuwsgierigheid (willen weten wat er mogelijk is)
 • Open staan voor verandering
 • Effectief communiceren (feedback geven, overtuigend adviseren, presenteren)

Toename van 25% in gebruik van deze technologieën binnen 3 jaar¹.

Bereid je voor als controller! Creëer je kansen!
Organisaties (oftewel CFO’s) verwachten van hun controllers dat ze nu in beweging komen. Doe dit in stappen. Begin hier met de eerste stap! Beantwoord onderstaande vragen voor jezelf:

 1. Waar zit mijn toegevoegde waarde in mijn huidige rol?
 2. Welke van deze ontwikkelingen heeft het meeste invloed op mijn rol in de toekomst?
 3. Wat heb ik nodig om in deze ontwikkelingen mee te gaan?

Uiteindelijk gaat het erom dat je in je rol meebeweegt en werkzaamheden blijft doen die bij jouw talenten en persoonlijkheid passen. Door deze eerst inzichtelijk te maken, blijf jij aan het stuur en maak je de juiste keuzes voor opleiding, training en functie in de toekomst!

Hulp nodig? Bel of mail ons. We zijn gespecialiseerd in de transformatie van de financiële functie en helpen financials die zich willen ontwikkelen, door coaching, training en advies.

Meer weten? lees het onderzoek en het artikel

¹ bron: VURC – NBA  Financiële functie rijp voor disruptie

² bron: linkit – wat is blockchain technologie? Ivo van der Nagel

 

groene-controller

Het is 14.00 uur, de groene concern controller gaat in gesprek met de rode finance manager. Doel van het gesprek is kennismaking. De groene concern controller begint met de vraag: Hoe gaat het met je in je nieuwe rol als finance manager?

De finance manager antwoord: “Het gaat goed, ik ga de boel flink opschudden”. De groene concern controller reageert zoals altijd rustig en vraagt de finance manager hoe zij dit wil gaan doen. De finance manager geeft aan, dat zij meer deadlines gaat zetten en dat mensen wat harder mogen werken. De groene concern controller trekt zijn wenkbrauwen op en denkt: dit is weer zo’n haantje. Dit is nou typerend voor de groene concern controller. Hij blijft rustig en beleefd en ook al denkt hij wat anders, hij zegt het niet. Hij heeft interesse in de mensen in zijn team en wil dat taken worden afgerond. Het kost wat meer tijd, maar zijn overtuiging is: de mensen zijn het kapitaal en daar wil ik veel aandacht aan geven.

De groene concern controller vindt het fijn dat er een rode finance manager is. Deze is namelijk gericht op resultaat en denkt buiten de kaders. In het gesprek benoemt de concencontroller vervolgens hoe fijn het werken is met het huidige team en gaat alle kenmerken van alle financials langs. De rode finance manager vindt dit nutteloze en overbodige informatie en breekt in. Ze vraagt: wat wil je bereiken met het finance team? Wat verwacht je van mij? De concern controller voelt zich nu aangevallen. Hij vindt het onbeleefd dat ze zijn verhaal afbreekt en is even stil. Vervolgens geeft hij aan dat alle informatie die hij geeft misschien niet nuttig lijkt, maar wel degelijk van belang kan zijn. Hij stelt voor het gesprek af te ronden.

De blauwe financial en de gele business controller zijn heel blij met hun groene concern controller. Hij laat hen in hun waarde en heeft aandacht voor hun problemen. De business controller vind het fijn dat de concern controller de continuïteit bewaakt. Zij is nogal eens emotioneel of zeer betrokken bij een business case. Als ze het dan even niet meer weet, klopt ze aan bij de concern controller. Hij luistert naar haar, geeft haar vertrouwen en geeft rustig zijn advies. Dit werkt kalmerend op haar en zorgt dat ze weer meer afstand kan nemen. Ze voelen elkaar daarin heel goed aan.

De blauwe financial waardeert de groene business controller ook. Al mag deze soms wel wat beter zijn argumenten onderbouwen. Hij heeft het dan over gevoel, maar daar kan de blauwe financial niet zoveel mee. Je maakt beslissingen op basis van feiten en details. Ook duurt het soms een tijd voordat je antwoord krijgt. De concern controller is dan met een andere activiteit bezig en zal deze niet zomaar opzij leggen omdat jij antwoord wilt. Hij werkt volgens het FIFO principe (first in, first out). De blauwe financial leert van de groene concern controller, dat het soms goed is om even een social talk te houden en een bak koffie te drinken, waardoor je even los komt van je inhoudelijke werk.

Iedereen typeert de concern controller als een people manager die gericht is op structuur en de werkzaamheden routinematig benadert. Het is de olietanker van de organisatie.

Dit finance team is een kleurrijk geheel. Volgende week komen ze als team samen en mogen zij een presentatie houden. Hierin dienen zij aan te geven hoe zij invulling willen geven aan hun eigen finance rol en wat ze van elkaar nodig hebben.

Wil je meer informatie over een effectieve samenwerking tussen de rode manager, groene concern controller, blauwe financial en de gele business controller? Stuur dan een mail naar erik@deeffectievefinancial.nl.