blog-8 stappen-sollicitatie

Acht stappen voor een succesvol sollicitatiegesprek

Gereageerd of benaderd voor een interessante functie? De afspraak voor een sollicitatiegesprek staat in de agenda. Maar wat nu? De angst voor een sollicitatiegesprek komt in veel coach- en loopbaangesprekken die wij met financials hebben naar voren. Deze angst wordt gevoed vanuit meerdere bronnen. Druk op het gesprek want je wilt de baan heel graag. Je hebt misschien al meer dan 10 jaar niet meer gesolliciteerd of je bent bang dat je de vragen niet kan beantwoorden. Geen paniek, met het achtstappenmodel ga je zelfverzekerd ieder sollicitatiegesprek in.

Succes in acht stappen

In dit artikel een achtstappenmodel dat je als kapstok kunt gebruiken voor een succesvol sollicitatiegesprek. Elk onderdeel lichten we kort toe.

 

blog-8 stappen-sollicitatie 


Stap 1: De voorbereiding

A. Over de werkgever
     a. Wat is het doel van de functie?
     b. Wat is de inhoud van de functie?
     c. Informatie over de afdeling grootte/stakeholders/plaats in het bedrijf.
     d. Informatie over het bedrijf (Visie/missie en doel en de bedrijfscultuur).

B. Over jezelf
    a. Wat vind je leuk aan deze functie?
    b. Wat vind je interessant aan het bedrijf?
    c. Waarom ben jij de meest geschikte kandidaat?
    d. Wat zijn jouw kwaliteiten?
    e. Wat zijn jouw verbeterpunten?
    f. Wat is jouw doel van dit gesprek?

Formuleer voor jezelf een aantal voorbeelden bij jouw werkervaring.


Stap 2: Kennismaking

Het is zover, je hebt het gesprek goed voorbereid. Nu mag je het in de praktijk gaan brengen. Je gesprekspartner verwacht je.

Aandachtspunten
    1. Weet en onthoud de naam van je gesprekspartner
    2. Maak oogcontact met degene waaraan jij je voorstelt.
    3. Geef een stevige handdruk.
    4. Gebruik U tenzij de gesprekspartner dit anders aangeeft.

Als jij je voorstelt, wacht dan even met je naam zeggen totdat jouw gesprekspartner deze heeft gezegd. Dan onthoud je de naam niet alleen beter, je weet ook exact hoe de naam uitgesproken moet worden.


Stap 3: Social Talk

Nadat iedereen zich aan elkaar heeft voorgesteld, vindt er vaak ter kennismaking een kort gesprekje plaats over algemene dingen. Dit noemen we ook wel ‘social talk’ of ‘small talk’. Hierdoor wordt vaak het ijs gebroken en kun je bepalen of de sfeer formeel of informeel is.

Aandachtspunten
   1. Toon interesse in het bedrijf (bijv. over het gebouw of plaats waar je bent).
   2. Geef beknopt antwoord. Niet te veel uitweiden, maar uiteraard wel in volle 
        zinnen antwoorden.
   3. Blijf jezelf en zorg dat je niet overdrijft.


Stap 4: Agenda of structuur vaststellen

De agenda vaststellen is bedoeld om de structuur van het gesprek inzichtelijk te krijgen. Indien jouw potentiele werkgever hier niet zelf mee komt, dan kun je daar rustig naar vragen.

Voorbeeld structuur:
   – Informatie van de werkgever over de organisatie
   – Informatie over de functie, opdracht en situatie
   – Informatie over de kandidaat, bespreken CV, kwaliteiten en motivatie
   – Vragen stellen

Aandachtspunten
   1. Is de agenda duidelijk?
   2. Wil je punten toevoegen? (Bijv. ruimte om vragen te stellen).
   3. Bepaal de momenten waar jij jezelf onder de aandacht kan brengen.


Stap 5: Het gesprek over de functie

Nadat de structuur van het gesprek duidelijk is, start het gesprek over de functie en het bedrijf. Het is belangrijk dat je in de gaten houdt dat er een afwisseling in het gesprek is tussen de werkgever en jijzelf.

Een veelgebruikte en nuttige techniek hierbij is Luisteren, Samenvatten en Doorvragen (LSD). Je start met luisteren naar de klant, geregeld vat je samen wat de werkgever volgens jou bedoelt. Indien dit niet duidelijk is kun je doorvragen. Let er hierbij op dat je doorvraagt door middel van het stellen van open vragen. Hierdoor laat je de werkgever nadenken over wat deze bedoelt en ga je zelf niet uit van bepaalde aannames.

Aandachtspunten
   1. Controleer of jouw antwoord op een vraag voldoet.
   2. Kijk de werkgever aan als je luistert, indien er twee mensen tegenover je zitten, 
       houd met allebei oogcontact.
   3. Wees eerlijk, indien je een antwoord niet weet, geef dit dan aan door te zeggen:
        – Dat je er even op dit moment niet op kan komen en later op terugkomt
        – Dat je het niet weet, maar dit uitzoekt.
   4. Neem je tijd om vragen te stellen en antwoorden te geven.
   5. Sluit aan op het verhaal van de gesprekspartner.
   6. Stel open vragen om meer informatie in te winnen.
   7. Geef voorbeelden van jouw kennis en ervaring.


Stap 6: Samenvatting

Op het moment dat het gesprek zo goed als afgerond is, kun je de belangrijkste punten nog even samenvatten en controleren of je de functie en de besproken punten goed hebt begrepen.

Aandachtspunten
1. Vat samen in je eigen woorden.
2. Vat alleen de hoofdpunten samen (ga niet het hele gesprek overdoen)
3. Start de samenvatting met bijvoorbeeld: Als ik het goed begrijp……


Stap 7: Vervolgprocedure

De laatste stap in het gesprek is het maken van afspraken over de vervolgprocedure. Maak dit wel concreet, dus vraag om een datum en wie welke actie onderneemt.

Aandachtspunten
   1. Vraag om een datum voor terugkoppeling.
   2. Zorg dat je weet wie er contact opneemt.
   3. Vraag om deze informatie, maar zet de werkgever niet te veel onder druk.

Stel voor om zelf contact op te nemen als de werkgever nog niet kan zeggen hoe de procedure verder verloopt.


Stap 8: Evaluatie sollicitatiegesprek

Nadat je het gesprek hebt gehad is het verstandig direct even zelf een evaluatie te houden. Wat ging goed en wat kan beter. En heb je kunnen overbrengen wat je wilde?

Aandachtspunten:
 
  1. Reflecteer op jezelf en niet op de interviewer.
   2. Reflecteer zowel op inhoud als op houding en gedrag.
            – Wat ging goed?
            – Wat kan beter?
            – Wat heb je nog nodig om te ontwikkelen?

Heel veel succes met je sollicitatiegesprek en voor tips en het oefenen van je gesprek mag je ons altijd benaderen.

 

Dit artikel van Erik Boon is eerder gepubliceerd in het blad Financieel-Management.