Bel ons: 085-3037497 of  06 - 36498840 

blog-8 stappen-sollicitatie

Acht stappen voor een succesvol sollicitatiegesprek

Gereageerd of benaderd voor een interessante functie? De afspraak voor een sollicitatiegesprek staat in de agenda. Maar wat nu? De angst voor een sollicitatiegesprek komt in veel coach- en loopbaangesprekken die wij met financials hebben naar voren. Deze angst wordt gevoed vanuit meerdere bronnen. Druk op het gesprek want je wilt de baan heel graag. Je hebt misschien al meer dan 10 jaar niet meer gesolliciteerd of je bent bang dat je de vragen niet kan beantwoorden. Geen paniek, met het achtstappenmodel ga je zelfverzekerd ieder sollicitatiegesprek in.

Succes in acht stappen

In dit artikel een achtstappenmodel dat je als kapstok kunt gebruiken voor een succesvol sollicitatiegesprek. Elk onderdeel lichten we kort toe.

 

blog-8 stappen-sollicitatie 


Stap 1: De voorbereiding

A. Over de werkgever
     a. Wat is het doel van de functie?
     b. Wat is de inhoud van de functie?
     c. Informatie over de afdeling grootte/stakeholders/plaats in het bedrijf.
     d. Informatie over het bedrijf (Visie/missie en doel en de bedrijfscultuur).

B. Over jezelf
    a. Wat vind je leuk aan deze functie?
    b. Wat vind je interessant aan het bedrijf?
    c. Waarom ben jij de meest geschikte kandidaat?
    d. Wat zijn jouw kwaliteiten?
    e. Wat zijn jouw verbeterpunten?
    f. Wat is jouw doel van dit gesprek?

Formuleer voor jezelf een aantal voorbeelden bij jouw werkervaring.


Stap 2: Kennismaking

Het is zover, je hebt het gesprek goed voorbereid. Nu mag je het in de praktijk gaan brengen. Je gesprekspartner verwacht je.

Aandachtspunten
    1. Weet en onthoud de naam van je gesprekspartner
    2. Maak oogcontact met degene waaraan jij je voorstelt.
    3. Geef een stevige handdruk.
    4. Gebruik U tenzij de gesprekspartner dit anders aangeeft.

Als jij je voorstelt, wacht dan even met je naam zeggen totdat jouw gesprekspartner deze heeft gezegd. Dan onthoud je de naam niet alleen beter, je weet ook exact hoe de naam uitgesproken moet worden.


Stap 3: Social Talk

Nadat iedereen zich aan elkaar heeft voorgesteld, vindt er vaak ter kennismaking een kort gesprekje plaats over algemene dingen. Dit noemen we ook wel ‘social talk’ of ‘small talk’. Hierdoor wordt vaak het ijs gebroken en kun je bepalen of de sfeer formeel of informeel is.

Aandachtspunten
   1. Toon interesse in het bedrijf (bijv. over het gebouw of plaats waar je bent).
   2. Geef beknopt antwoord. Niet te veel uitweiden, maar uiteraard wel in volle 
        zinnen antwoorden.
   3. Blijf jezelf en zorg dat je niet overdrijft.


Stap 4: Agenda of structuur vaststellen

De agenda vaststellen is bedoeld om de structuur van het gesprek inzichtelijk te krijgen. Indien jouw potentiele werkgever hier niet zelf mee komt, dan kun je daar rustig naar vragen.

Voorbeeld structuur:
   – Informatie van de werkgever over de organisatie
   – Informatie over de functie, opdracht en situatie
   – Informatie over de kandidaat, bespreken CV, kwaliteiten en motivatie
   – Vragen stellen

Aandachtspunten
   1. Is de agenda duidelijk?
   2. Wil je punten toevoegen? (Bijv. ruimte om vragen te stellen).
   3. Bepaal de momenten waar jij jezelf onder de aandacht kan brengen.


Stap 5: Het gesprek over de functie

Nadat de structuur van het gesprek duidelijk is, start het gesprek over de functie en het bedrijf. Het is belangrijk dat je in de gaten houdt dat er een afwisseling in het gesprek is tussen de werkgever en jijzelf.

Een veelgebruikte en nuttige techniek hierbij is Luisteren, Samenvatten en Doorvragen (LSD). Je start met luisteren naar de klant, geregeld vat je samen wat de werkgever volgens jou bedoelt. Indien dit niet duidelijk is kun je doorvragen. Let er hierbij op dat je doorvraagt door middel van het stellen van open vragen. Hierdoor laat je de werkgever nadenken over wat deze bedoelt en ga je zelf niet uit van bepaalde aannames.

Aandachtspunten
   1. Controleer of jouw antwoord op een vraag voldoet.
   2. Kijk de werkgever aan als je luistert, indien er twee mensen tegenover je zitten, 
       houd met allebei oogcontact.
   3. Wees eerlijk, indien je een antwoord niet weet, geef dit dan aan door te zeggen:
        – Dat je er even op dit moment niet op kan komen en later op terugkomt
        – Dat je het niet weet, maar dit uitzoekt.
   4. Neem je tijd om vragen te stellen en antwoorden te geven.
   5. Sluit aan op het verhaal van de gesprekspartner.
   6. Stel open vragen om meer informatie in te winnen.
   7. Geef voorbeelden van jouw kennis en ervaring.


Stap 6: Samenvatting

Op het moment dat het gesprek zo goed als afgerond is, kun je de belangrijkste punten nog even samenvatten en controleren of je de functie en de besproken punten goed hebt begrepen.

Aandachtspunten
1. Vat samen in je eigen woorden.
2. Vat alleen de hoofdpunten samen (ga niet het hele gesprek overdoen)
3. Start de samenvatting met bijvoorbeeld: Als ik het goed begrijp……


Stap 7: Vervolgprocedure

De laatste stap in het gesprek is het maken van afspraken over de vervolgprocedure. Maak dit wel concreet, dus vraag om een datum en wie welke actie onderneemt.

Aandachtspunten
   1. Vraag om een datum voor terugkoppeling.
   2. Zorg dat je weet wie er contact opneemt.
   3. Vraag om deze informatie, maar zet de werkgever niet te veel onder druk.

Stel voor om zelf contact op te nemen als de werkgever nog niet kan zeggen hoe de procedure verder verloopt.


Stap 8: Evaluatie sollicitatiegesprek

Nadat je het gesprek hebt gehad is het verstandig direct even zelf een evaluatie te houden. Wat ging goed en wat kan beter. En heb je kunnen overbrengen wat je wilde?

Aandachtspunten:
 
  1. Reflecteer op jezelf en niet op de interviewer.
   2. Reflecteer zowel op inhoud als op houding en gedrag.
            – Wat ging goed?
            – Wat kan beter?
            – Wat heb je nog nodig om te ontwikkelen?

Heel veel succes met je sollicitatiegesprek en voor tips en het oefenen van je gesprek mag je ons altijd benaderen.

 

Dit artikel van Erik Boon is eerder gepubliceerd in het blad Financieel-Management.

 

 

 

 

 

loopbaancoaching 3

Top vijf loopbaancoachvragen voor financials

De financiële functie blijft in ontwikkeling door de toenemende automatisering en een andere behoefte van de stakeholders. Hoe zorg jij nu dat je in deze ontwikkelingen toegevoegde waarde blijft hebben voor de organisatie? Hoe zorg je dat je met plezier en energie je functie kan uitoefenen? Hoe ontwikkel je jezelf? Een loopbaancoach kan je daarmee helpen. Door te kiezen voor professionele begeleiding ontwikkel je inzicht in jouw unieke voorkeur, gedrag en persoonlijkheid. Hiermee kom je sneller tot een keuze om dat toe te passen in je huidige functie of een overstap naar een andere baan te maken.

Loopbaancoaches met een financiële achtergrond

Bij de Effectieve Financial combineren we loopbaan coaching met onze expertise van de financiële functie. De veranderingen in de financiële functie zorgen ervoor dat ik nog meer gedreven ben om alles uit financials te halen, zodat zij van toegevoegde waarde blijven met hun financiële achtergrond. Maar wel met de juiste skills. Als (loopbaan)coach ben ik gespecialiseerd om individuen en afdelingen de juiste vragen te stellen om resultaten te boeken. Resultaten die we vooraf bespreken. Toch merk ik ook dat financials afhoudend zijn. Veel financials praten immers niet zo graag over zichzelf, maar veel liever over de inhoud. Die drempel neem ik graag weg met de top vijf loopbaancoachvragen voor financials. En je begrijpt als je die hebt beantwoord dan gaan we pas echt beginnen!

Welke vragen kan je verwachten en waarom?

 1. Wie ben ik als persoon en professional?

Wie je als persoon bent en hoe je je als financieel professional opstelt bepaalt in grote mate het succes in je rol. Maar wie ben je nu eigenlijk als persoon en als professional binnen de organisatie?

Voorbeeldvragen.  Ben je iemand die:

 • De kat uit de boom kijkt of ben je juist iemand die direct de confrontatie aangaat?
 • Heel erg gericht is op het doel, de feiten en details of ben je iemand die zich meer richt op de mensen waarmee je dat doel wilt bereiken?
 • Thuis zich anders gedraagt dan op het werk of gedraag je je overal hetzelfde?

Doel van deze vragen is zelfbewustzijn. Gedrag is de belangrijkste succesfactor in je financiële rol. Als je antwoord hebt op deze vragen, dan ben je een globaal persoonlijk profiel aan het schetsen. Door deze vragen te beantwoorden of een gedragsprofiel te maken bij een coach schets je een persoonlijk profiel van jezelf in je eigen woorden. De rol van een coach hierin is om met behulp van concrete voorbeelden, door te vragen en je eigen inzichten vast te leggen. 

 1. Wanneer is jouw werkdag geslaagd?

Geef jezelf eens even 15 minuten de tijd om een voorbeeld uit je werk te nemen waarin je echt een heel voldaan gevoel kreeg. Wat waren de ingrediënten die maakten dat je dit voldane gevoel had. Wat was hierin gerelateerd aan andere mensen? Wat was hierin gerelateerd aan inhoud? In hoeverre was jij het middelpunt in dit voorbeeld?

Doel van deze vraag is je drijfveren in kaart te brengen. Alle antwoorden geven jou een inzicht in een balans tussen de mensen versus de inhoud van je werk en in hoeverre jij aan het stuur zit in je werk of dat je volgend bent. 

 1. Wat zijn jouw kwaliteiten in je functie?

Bij deze vraag merk ik vaak dat financials het lastig vinden. Zeggen waar je echt goed in bent is ingewikkeld. Vaak weet en denk je het wel, maar het hardop zeggen zonder context dat wordt snel als arrogant gezien. Deze vraag is wel essentieel! Een coach kan je verder kan helpen om dit echt in volle kracht te benoemen en hardop uit te spreken.

Doel van deze vraag is om bewust te zijn van jouw toegevoegde waarde in je financiële functie. En als je het toch niet kunt benoemen, stel jezelf de vraag waar je niet goed in bent en je zult zien dat het tegenovergestelde daarvan een kwaliteit van je is. 

 1. Welke rol past bij jou als persoon met jouw kwaliteiten?

Een kernvraag. Hoe zorg je nu dat je een rol kunt invullen die past bij jou. Belangrijk hierin is dat je breed leert denken. Niet direct in functiebenamingen (de invulling is per organisatie verschillend) maar meer in onderdelen die in de rol of functie dienen te zitten.

 • Wil je zelfstandig of in een team werken (of beiden) en kan je dit ook?
 • Houd je van analyseren, details en feiten of wil je juist creëren en de hoofdlijnen bedenken?
 • Houd je van procesmatig zaken uitwerken of wil je juist verandering initiëren?
 • Houd je van routine werk of wil je variërend werk?
 • Vind je op korte termijn naar een resultaat toewerken leuk en uitdagend of ga je juist voor lange termijn doelstellingen?
 • Wil je aansturen of juist aangestuurd worden?

Antwoorden op deze vragen helpen om een passende rol te vinden in een functie die je ambieert of die matched met jou. Als je antwoord hebt op deze vragen, dan heb je de belangrijke onderdelen van een passende rol opgeschreven. Alleen niets is zwart/wit. Misschien heb je meerdere antwoorden op deze vragen. Immers ben jij uniek. Een coach zal je helpen met verdiepende vragen om wel antwoorden te krijgen of inzicht te geven binnen je eigen wensen en helpen bij het maken van mogelijke keuzes.

 1. Welke organisatiecultuur past bij jou?

De organisatiecultuur speelt een belangrijke rol in het succesvol en met plezier uitvoeren van je functie. De waarden waar de organisatie voor staat en die men in de praktijk ook hanteert dienen voor een groot deel overeen te komen met jouw waarden. Indien dit niet zo is, merk je dat op lange termijn dit afbreuk doet aan je werkplezier en effectiviteit. Voorbeelden van waarden zijn: respect, integriteit, sociaal, harmonie, zelfstandig etc.

Met deze vraag word je bewust van jouw belangrijkste waarden. Dat is de bron van je overtuigingen en principes. Die spelen een belangrijke rol om je comfortabel te voelen in een omgeving.

Je leest dit misschien op je smartphone of op je laptop en geeft met gemak antwoord op de vragen. Of misschien sla je wel aan het twijfelen. Of je hebt gewoon geen idee. Loopbaancoaches hebben technieken en achtergrond om die antwoorden te vinden bij jou en weten ook hoe de arbeidsmarkt in elkaar zit. In ons specifieke geval de financiële sector. Dat helpt om jou een compleet inzicht te geven over jouw eigen rol en de toenemende veranderingen binnen de financiële functie.

Interesse gewekt? Of nog vragen? Gratis intake loopbaancoach

Doe nu een gratis intake voor een loopbaancoachingstraject! info@deeffectievefinancial.nl

JanWillemdeJong kopie

Met een coach leer je nieuwe technologische ontwikkelingen te relateren aan jezelf

Pak je rol als financial in de nieuwe ontwikkelingen. De concurrenten zijn er ook mee aan de slag. Weet hoe je dat moet toepassen en dat is breder dan je huidige functie. Met een loopbaancoach kom je sneller tot de kern om beter te worden’ zegt Jan-Willem de Jong, processpecialist bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

Jan-Willem de Jong is 35 jaar, getrouwd en vader van een dochter en behoort tot de subtop van de Nederlandse schaakwereld. Een analist met het oog voor het menselijke. Twee jaar geleden is hij via zijn vorige werkgever in contact gekomen met loopbaancoaching. Welke inzichten hebben hem dit gebracht en hoe heeft hij het traject ervaren? De Effectieve Financial vroeg deze procesanalist en schaker naar zijn ervaringen.  

Twee jaar geleden ben je gestart met een loopbaancoachingstraject. Hoe heeft dat jou geholpen?

Mijn drijfveren, talenten en gedrag met iemand samen in kaart brengen hebben mij veel inzicht gegeven. Hoe ik reageer op gedrag van andere mensen en hoe ik daar beter mee om kan gaan. Ik kreeg meer zekerheid over wat ik wel kan en juist ook wat ik niet kan. Hoe zit ik als mens in elkaar, werk gerelateerd, maar ook zeker over de balans werk en privé.

Hoe gaat zo’n gesprek met een coach?

Een goede coach neemt de tijd om jou te leren kennen. Een goede coach kan geen standaardverhaal hebben, maar gaat op zoek naar je behoeften en past daar zijn programma op aan. Op basis van de intake is mijn coach eigen invulling gaan geven aan het traject. Na zulke gesprekken was ik erg moe, want een coach helpt en dwingt je om na te denken over diepere onbewuste drijfveren, zaken waar je zelf normaal gesproken niet over nadenkt. Dat geeft inzicht. Hij spart met je om het beste in je naar boven te halen.

Wat pas je nu nog toe in je functie qua dingen die je geleerd hebt?

Mijn coach (Erik Boon, red.) werkte onder andere met het DISC-profiel.

Onlangs heb ik dat bij mijn collega’s geïntroduceerd om zo samen inzicht te krijgen in onze gedragsprofielen en samenwerking te verbeteren. En ik heb nog regelmatig contact met mijn coach om te sparren. Ik heb leren verder te kijken, bij te blijven bij ontwikkelingen en binnen mijn organisatie de waarde te laten zien van nieuwe technologieën.

Waarom zouden alle financials een loopbaancoachtraject moeten volgen?

De nieuwe technologieën volgen elkaar snel op. Ik ben 35 jaar, nog relatief jong, maar de nieuwe technologie gaat razend hard. Verzekeraars lopen misschien nog wat achter op banken, maar zijn een inhaalslag aan het maken. De concurrentie is er mee bezig. Met al die nieuwe ontwikkelingen moet je wat. Ook al weet je niet precies wat het inhoudt. Met een coach leer je vooruitkijken, verder te kijken dan waar je nu mee bezig bent. Met een coach leer je om die nieuwe technologieën te relateren aan jezelf waardoor je inspiratie krijgt om ze toe te passen binnen je werk.

Welke veranderingen zie jij binnen de financiële functie waar rekening mee gehouden moet worden?

Er zijn drie trends die eraan komen op grote schaal en waar je je binnen een financiële functie echt in moet verdiepen. Robotisering, blockchain en process mining. Op het gebied van robotisering is er al veel informatie te vinden en ook wat dit gaat betekenen. Blockchain hoor je al steeds meer, een ingewikkeld proces om echt te begrijpen, maar je kunt je ook focussen op de toepassing voor je werk. En process mining zie ik ook als nieuwe technologie. Door deze software maak je data visueel en wordt het veel eenvoudiger om procesverbeteringen door te voeren. Een coach kan je helpen om deze ontwikkelingen toe te passen in een breder perspectief dan je huidige functie.

Tot slot, de lezers van deze nieuwsbrief zijn financials. Wat is jouw advies aan financials die op zoek zijn naar een coach?

Het zit in de mens niet te willen veranderen. Controllers hebben ook de rol niet gehad om voorop te lopen. Maar de ontwikkelingen gaan snel en je moet er wat mee. Werken met een coach die ook verstand heeft van jouw business zal zorgen dat je sneller tot de kern komt om aan jezelf te werken om beter te worden. Oftewel, door samen te werken met een loopbaancoach ben je sneller dan alleen. Zoek een goede coach die inhoudelijke kennis heeft van jouw business. Hij of zij zal je mensgericht en werk gerelateerd kunnen helpen. Mijn coach kon dus direct met concrete voorbeelden komen en herkenden mijn voorbeelden omdat hij de financiële functie kent. De ontwikkelingen gaan snel, concurrenten staan niet stil, zorg dat je een rol blijft spelen als financial.

Niet alleen als schaker moet je vooruitdenken, anticiperen en een strategie bepalen, ook als Financial!