Bel ons: 085-3037497 of  06 - 36498840 

Uitreiking eerste exemplaar onderzoeksrapport: Wat is het gedragsprofiel van de succesvolle controller?

effectiev-fiancial-2

Uitbreiding team trainers en coaches

Steeds meer organisaties schakelen de hulp van de Effectieve Financial in. Met veel passie begeleiden wij financiële afdelingen naar een toekomstgericht (future proof) niveau. Waarin op basis van inhoudelijke financiële thema’s vaardigheden worden ontwikkeld die essentieel zijn voor de hedendaagse en toekomstige financiële functie. Door de veranderende behoefte van stakeholders en de technologische ontwikkelingen wordt van de financial verwacht,  zijn of haar kennis anders in te zetten voor de organisatie. Dit kan alleen effectief door het ontwikkelen en beheersen van proactief gedrag en social skills.

Zeer blij zijn wij dat we onze dienstverlening kunnen uitbreiden en versterken met de zeer ervaren Cindy Smeele en drs. Gerard Sproncken RC . Twee experts die jarenlange ervaring hebben met het trainen en begeleiden van financials.

Gerard Sproncken, Freelancer Control Interim

Gerard Sproncken (1966) is een zeer ervaren (interim) financial, change-manager en trainer RC RA.  Gerard traint al meer dan 15 jaar financials en heeft in zijn carrière al meer dan 1.500 finance professionals mogen enthousiasmeren om nog meer te gaan voor ontwikkeling. Hij verzorgt o.a. aan de postdoctorale RC – opleiding van de Maastricht University trainingen. 

Zijn specialisaties zijn Change-management, Business en Project Control.  Gerards missie is het om financiële afdelingen en de rollen daarbinnen beter te maken. Hij heeft ervaring in vele sectoren en organisaties, zowel beursgenoteerd, MKB als non-profit.  In zonneschijn en zwaar weer. Gerard legt op een energieke en prikkelende manier de verbinding tussen theorie en praktijk van de financial. Met veel (wederzijds) plezier en resultaat.

15 jaar geleden richtte hij 4days op. Een organisatie die is gespecialiseerd in de ontwikkeling van financials. Zijn motto: Work hard, Develop hard! Ontvlucht 1 dag per week de alledaagse drukte ten dienste van de, individuele en gezamenlijke, ontwikkeling en de resultaten van overmorgen. 

 

CiRPC-EF-170704-198 nieuwsbrief 3ndy Smeele (1969) is coach en trainer op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Cindy heeft meer dan twintig jaar ervaring met het begeleiden van de ontwikkeling van financials. Binnen financiële teams zorgt zij ervoor dat de financial op zoek gaat naar zijn eigen talent, drijfveer en passie. Want daarmee creëren zij hun eigen persoonlijke effectiviteit en van de organisatie. 

Cindy heeft daarnaast ervaring in de arbeidsbemiddeling en opleidingen als HR professional. Ze heeft deze kennis aangevuld met bedrijfskunde & management trainingen en de beroepsopleiding van Coach Practitioner. Haar persoonlijke drijfveer en passie om financials te helpen is de brug slaan tussen mens en arbeid. Altijd op verfrissende wijze.

foto Bart

Wees niet bang voor verandering, het biedt alleen maar mogelijkheden!

Bart Spekking: de reizende financial 

‘Je bent niet meer de administrateur van vroeger. Jouw expertise doet er toe, maar je moet wel weten hoe jouw mening landt bij andere culturen, intern en extern’, zegt Bart Spekking interim projectmanager finance en business bij een global digital music streaming service-bedrijf.

Bart reist de hele wereld over voor werk en plezier. Hij heeft bijna 25 jaar ervaring binnen financiële functies over heel de wereld in zeer diverse branches. Van Heineken, Telfort, Thomson Reuters, IBM, Philips en Martinair, van Amsterdam, Jakarta, London, Stockholm en New York. Wat heeft dit hem allemaal gebracht? Wat doet reizen met je? En welke ontwikkelingen ziet hij met die ervaringen binnen de financiële functie? De Effectieve Financial zette een Skype-gesprek op met deze globetrotter. 

Je hebt bijna 25 jaar ervaring, een financiële achtergrond en je hebt opdrachten over heel de wereld bij zeer diverse bedrijven uitgevoerd. Hoe heeft jouw eigen professionele functie zich ontwikkeld?

Mijn achtergrond is finance, maar ik houd me nu veel meer bezig in de driehoek IT, Finance en Processen. Veranderingsprocessen (transitiemanagement, outsourcing) en proces optimalisaties. De operationele activiteiten heb ik achtergelaten en nu ben ik bezig processen te standaardiseren, waarbij ik met mijn soft skills mensen meeneem in die verandering.

Heeft het reizen geholpen om die soft skills verder te ontwikkelen?

Ik ben geen typisch finance persoon. Mijn drive is avontuur en verandering. Ik ben van nature heel inlevend, ik hou van andere culturen. Maar succes in je eigen land betekent nog niet dat je succesvol in het buitenland bent. Je moet snel een andere cultuur intern en extern eigen maken. In Spanje is not-done om direct iets te zeggen tegen de hoogste baas. Als je dat niet aanvoelt, zal je geen succes hebben. Die ervaring heb ik door het reizen opgedaan, maar ik heb ook allerlei cursussen en trajecten gevolgd om dit te ontwikkelen. Hierbij leerde ik naar mijn eigen rol en gedragsstijl (DISC profiel) te kijken en te zien hoe ik mensen in beweging kan krijgen door inzicht te hebben in mijn en hun gedrag. Ik leerde een framework. Dat je geen resultaat boekt als je aan een typische auditor gaat vragen out of the box te denken, maar wel als je op de juiste manier vraagt een controle uit te voeren.

Welke globale ontwikkelingen zie jij waar financials rekening moeten houden?

20 jaar geleden was het op de financiële afdeling vrij statisch. Je leverde gewoon de rapportage op en soms was er een kleine verandering. Nu is er continue verandering. De wereld is kleiner, de dynamiek is toegenomen. Je moet flexibel zijn, om kunnen gaan met andere culturen buiten je landsgrenzen. En intern net zo. Bijvoorbeeld in projectgroepen. Overtuigingskracht wordt dan van je verwacht. Je bent niet meer de administrateur van vroeger. Jouw expertise doet er toe, maar je moet wel weten hoe jouw mening landt bij andere mensen, intern en extern. Ontwikkel jezelf, kies niet alleen voor technische opleidingen, maar ontwikkel jezelf, word flexibel om zo mee te kunnen gaan in de continue verandering, de verwachting om met resultaat met andere culturen in-en extern om te gaan en de dagelijkse dynamiek.

Waar ben je als financial erg trots op?

Ik heb bij heel veel bedrijven opdrachten mogen uitvoeren. Ik ben heel blij dat ik als iemand met een financiële achtergrond de kracht heb om uit mijn comfortzone te gaan en risico’s te nemen. Daar ben ik ook regelmatig mee uitgegleden door maanden geen opdrachten te hebben. Ik accepteer nu mijn drijfveer voor verandering en avontuur. Daar word ik niet rijk mee en mijn worklife balance is misschien ook niet optimaal.  Maar hoe gaaf is het om voor wereldwijde bekende bedrijven aan de slag te gaan. En nu momenteel bij een bedrijf dat onwijs hard groeit.

Welke tip geef jij Nederlandse financials die mee willen in de ontwikkelingen, die door globalisering, automatisering en flexibilisering ingezet zijn?

Wees nooit bang voor veranderingen, want het biedt alleen maar mogelijkheden. Als er veranderingen komen, dan krijg je nieuwe kansen. Het is positief. Als je ervoor kiest dat veranderingen negatief zijn, dan ga je het gewoon niet redden.

Tot slot

Tot slot, vroegen we Bart nog naar zijn favoriete reisspots. Zijn top 3 om te reizen is Cuba, Jakarta en Ethiopië. Landen en een stad waar de mensen hem opnamen in hun cultuur.

Ik heb een jaar in Spanje gewoond en kon dus Spaans. Nog voordat Cuba echt toeristisch was, bezocht ik het land. En met dat beetje Spaans werd ik tijdens deze reis opgenomen in het dagelijks leven van de Cubanen. Eten, vissen en leven. Zo leerde ik echt Cuba kennen. Dezelfde ervaring had ik in Jakarta. Mensen die je mee op sleeptouw nemen en je onderdeel maken van hun leven. Dat is anders in bijvoorbeeld een land als Zweden. Een geweldig land en mooie bedrijfscultuur om in te werken, maar bij de Zweden kom je niet zomaar binnen.

 

 kopfoto artikel - he controller wat doet u nu

Hé Controller, wat doet u nu?

Dit is het een veel gestelde vraag die ik stel in gesprekken met én over controllers. Want wat doet een controller nu eigenlijk, zodat hij controller genoemd kan worden?

Toen ik rond de eeuwwisseling directeur werd van de afdeling Finance & Control was de functienaam controller eigenlijk net een opkomende functienaam in het financiële werkveld. Al snel steeg de functienaam controller in aanzien, want de naam was sexy en had veel uitstraling. Het klonk ook fijn om te zeggen: “hé, ik ben controller”. Beter dan bijvoorbeeld “senior medewerker F&C”. Ook al deed de medewerker nog steeds dezelfde taken.

Dat deze discussie niet alleen binnen de genoemde afdeling speelde, bleek wel toen ik later als senior business consultant organisaties hielp bij de (her-)inrichting van de financiële functie. De naam controller werd steeds vaker ingetekend in de organigrammen van organisaties, zonder dat duidelijk was, wat nu de taken waren van die controller. Uit eigen waarneming kon ik vaststellen dat er geen eenduidige indeling van taken en verantwoordelijkheden te geven was en dat de naam controllersfunctie ook nog voorkwam in verschillende niveaus. In de top als CFO, in de subtop als Hoofd F&A en ook in staffuncties, zoals bij de afdeling reporting. De titel controller werd te kust en te keur gebruikt. Maar… hé, controller wat doet u nu precies?

De focus en succesfactor van de controller De controller hield zich in het algemeen bezig met het verzamelen, verwerken, rapporteren en soms interpreteren van de financiële cijfers. Vakkennis was het paspoort en de succesfactor van de controller. Het kunnen bouwen op deze kennis en inzichten gaf veel organisaties vooral het vertrouwen dat de organisatie op financieel gebied in goede handen was bij de controller. De nadruk lag vooral op het toetsen (en waar mogelijk verklaren) van de gerealiseerde cijfers ten opzichte van de begrote cijfers. Kortom de nadruk lag op terugkijken en verklaren.

grafiek 1 - hcwdun

Controller anno 2000

Veranderingen in de focus en succesfactor van de controller Rond 2010 bleek dat organisaties veelal niet alleen maar geïnteresseerd waren in de in het verleden behaalde resultaten, maar vooral ook naar de verwachte toekomstige resultaten. Dit betekende dat de controller zich niet alleen maar kon beroepen op reeds gerealiseerde cijfers, maar ook iets diende te presenteren over in de toekomst verwachte cijfers. De controller moest gaan bedenken waar hij deze cijfers nu vandaan kon halen. Hierdoor werd de controller gevraagd veel meer in contact te treden met de business, de markt en zich af te vragen hoe de organisatie met ontwikkelingen op die gebieden omgaat. En zo maakt in veel organisaties de op de business georiënteerde controller zijn opwachting; de business controller. Door bijna iedere huidige CFO wordt de noodzaak van het hebben van een business controller onderschreven. Want uiteindelijk gaat het om tijdig in te spelen op de snel veranderende wereld en marktontwikkelingen. De komst van de business controller gaf ook de functienaam controller weer nieuwe energie. Zeker omdat als je geen business controller was, je al snel de titel financial controller kreeg. En die naam werd weer sterk geassocieerd met de “oude boekhouder”. Kortom een nieuwe sexy naam is geboren en menig functieprofiel van de controller heeft een nieuwe naam gekregen. Letterlijk.

grafiek 2 - he controller wat doet u nu

Maar mijn ervaring is dat, kijkende naar de functieprofielen en functiebeschrijvingen, het grensvlak tussen deze twee vormen van de controller echt niet altijd zo scherp is als verwacht. Want ook nu blijft het , om het goede onderscheid te kunnen maken, belangrijk de vraag te blijven stellen : “hé controller, wat doet u nu precies?”

Controller anno 2010 business en/of financial?

Onderzoek naar succesvolle controller In het onderzoek van De Effectieve Financial “Het gedragsprofiel van de succesvolle controller” is al duidelijk geworden dat er steeds meer behoefte is aan de business controller en uit de talrijke publicaties rondom de veranderende rol van de controller blijkt dat deze behoefte alleen maar sterker wordt. De huidige controller ervaart de verschuiving vooral als een verbreding van het takenpakket [1].

Naast de traditionele rol van financial controller komen er voor de bestaande controller andersoortige taken bij. Deze liggen vooral op het gebied van advisering en beslissingsondersteuning.

De succesfactor van de huidige controller

Uit het onderzoek naar het gedragsprofiel van de succesvolle controller is duidelijk geworden dat de inhoudelijke vakkennis van de controller meer dan op peil is. Dus op dat vlak zit er geen veranderingsbehoefte of -noodzaak. Ook voor het goed uitvoeren van zijn functie door de business controller is het van belang dat er voldoende inhoudelijke kennis aanwezig is. Daar verschilt de business controller zich niet van de financial controller. Dus op de vraag “Hé controller, wat doet u nu?” zullen zowel de business als de financial controller op inhoudsvlak hetzelfde kunnen antwoorden. Alleen het aandeel van de inhoud op het totale takenpakket verschilt. Wat uit de verschuivende behoefte wel duidelijk wordt, is dat de veranderingsbehoefte zich vooral op gedragsniveau plaatsvindt. Dat vertaalt zich concreet in een ander verwacht gedrag. In het gedragsonderzoek hebben CFO’s bevestigd dat de belangrijkste verandering daadwerkelijk in het gedrag van de controller zit. Van de business controller wordt, zo stellen de CFO’s meer pro-activiteit, meer advisering, meer regie op cijfermatig gebied, meer kennis van de markt en vooral meer direct contact met de (rest van de) organisatie verwacht. Kortom beschikken over de juiste skills. Soft skills worden deze vaak genoemd maar ook wel social skills[2]. De succesfactor van de huidige controller is gedrag!

afbeelding helikopter - Hcwdun

market - hcwdunbusiness - hcwdun

 

 

 

 

rekenen - hcwdun

De vraag waarmee ik deze blog begon wordt van: “hé controller, wat doet u nu?” omgezet in “hé controller, wat wilt u nu gaan doen om bij te blijven?”.

 

 
   

 

 

 

 

Business controller 2017

Ontwikkeling naar de toekomst De Effectieve Financial heeft op basis van de veranderende behoefte een aanpak ontwikkeld om financials te ontwikkelen op het gebied van soft- of social skills. Vanuit de eigen kracht kijken op welke wijze de controller zich kan (door-)ontwikkelen om daarin wederom succesvol te zijn.

Wilt u meer weten over deze aanpak? Neem dan contact op met cees@deeffectievefinancial.nl

[1] Zie ook CM van januari/februari 2017 pagina 20-23

[2] o.a. in Whitepaper More Finance or no more Finance? van Yacht pagina 13