groene-controller

Het is 14.00 uur, de groene concern controller gaat in gesprek met de rode finance manager. Doel van het gesprek is kennismaking. De groene concern controller begint met de vraag: Hoe gaat het met je in je nieuwe rol als finance manager?

De finance manager antwoord: “Het gaat goed, ik ga de boel flink opschudden”. De groene concern controller reageert zoals altijd rustig en vraagt de finance manager hoe zij dit wil gaan doen. De finance manager geeft aan, dat zij meer deadlines gaat zetten en dat mensen wat harder mogen werken. De groene concern controller trekt zijn wenkbrauwen op en denkt: dit is weer zo’n haantje. Dit is nou typerend voor de groene concern controller. Hij blijft rustig en beleefd en ook al denkt hij wat anders, hij zegt het niet. Hij heeft interesse in de mensen in zijn team en wil dat taken worden afgerond. Het kost wat meer tijd, maar zijn overtuiging is: de mensen zijn het kapitaal en daar wil ik veel aandacht aan geven.

De groene concern controller vindt het fijn dat er een rode finance manager is. Deze is namelijk gericht op resultaat en denkt buiten de kaders. In het gesprek benoemt de concencontroller vervolgens hoe fijn het werken is met het huidige team en gaat alle kenmerken van alle financials langs. De rode finance manager vindt dit nutteloze en overbodige informatie en breekt in. Ze vraagt: wat wil je bereiken met het finance team? Wat verwacht je van mij? De concern controller voelt zich nu aangevallen. Hij vindt het onbeleefd dat ze zijn verhaal afbreekt en is even stil. Vervolgens geeft hij aan dat alle informatie die hij geeft misschien niet nuttig lijkt, maar wel degelijk van belang kan zijn. Hij stelt voor het gesprek af te ronden.

De blauwe financial en de gele business controller zijn heel blij met hun groene concern controller. Hij laat hen in hun waarde en heeft aandacht voor hun problemen. De business controller vind het fijn dat de concern controller de continuïteit bewaakt. Zij is nogal eens emotioneel of zeer betrokken bij een business case. Als ze het dan even niet meer weet, klopt ze aan bij de concern controller. Hij luistert naar haar, geeft haar vertrouwen en geeft rustig zijn advies. Dit werkt kalmerend op haar en zorgt dat ze weer meer afstand kan nemen. Ze voelen elkaar daarin heel goed aan.

De blauwe financial waardeert de groene business controller ook. Al mag deze soms wel wat beter zijn argumenten onderbouwen. Hij heeft het dan over gevoel, maar daar kan de blauwe financial niet zoveel mee. Je maakt beslissingen op basis van feiten en details. Ook duurt het soms een tijd voordat je antwoord krijgt. De concern controller is dan met een andere activiteit bezig en zal deze niet zomaar opzij leggen omdat jij antwoord wilt. Hij werkt volgens het FIFO principe (first in, first out). De blauwe financial leert van de groene concern controller, dat het soms goed is om even een social talk te houden en een bak koffie te drinken, waardoor je even los komt van je inhoudelijke werk.

Iedereen typeert de concern controller als een people manager die gericht is op structuur en de werkzaamheden routinematig benadert. Het is de olietanker van de organisatie.

Dit finance team is een kleurrijk geheel. Volgende week komen ze als team samen en mogen zij een presentatie houden. Hierin dienen zij aan te geven hoe zij invulling willen geven aan hun eigen finance rol en wat ze van elkaar nodig hebben.

Wil je meer informatie over een effectieve samenwerking tussen de rode manager, groene concern controller, blauwe financial en de gele business controller? Stuur dan een mail naar erik@deeffectievefinancial.nl.