top 3 zomerchecklist - balans

En dan even niks. Het is vakantie. Nederland neemt even tijd voor zichzelf. Tijd om na te denken wat je de afgelopen periode allemaal bereikt hebt en wat je in de toekomst (anders) wilt gaan doen. Nu de crisis achter ons ligt, het aantal vacatures voor financials toeneemt en de ontwikkelingen voor de financiële functie zich in rap tempo voortzetten, komen er misschien bij jou ook vragen naar boven. Om structuur te geven aan die vragen vind je hier een top 3 van de checklist van vragen die je jezelf kan stellen, om voor jezelf een helder beeld te creëren.

Lig jij nog op koers?

 1. Maak een balans (ja echt😊) met debet de werkzaamheden die je leuk vindt en credit de werkzaamheden die je minder leuk vindt. 

top 3 zomerchecklist - balansTop 3 zomer checklist balans 2

  Stel jezelf de vraag:

 1. Wat valt mij op?
 2. Welke conclusie kun je trekken op basis van de top 3 aan beide kanten?
 3. Wat wil je anders?

 

2. Ga eens na hoe je ontwikkeling is geweest sinds je werkt, op het gebied     van:

 • Leren
 • Gezondheid
 • Welzijn
 • Werk

top 3 zomer checklist levensloop

Zet deze vier onderdelen aan de linkerkant van een grafiek en zet op de x as als beginpunt je leeftijd toen je begon met werken en aan de rechterkant je huidige leeftijd. Trek per onderdeel een grafieklijn waarin de pieken en dalen tot uiting komen in de loop van de tijd.

Welk figuur komt eruit? Welke verbanden zie jij tussen de verschillende onderdelen?

3.       Wat zet jou in beweging? 

Eduard Spranger (Zwitserse gedragswetenschapper 1882 – 1963) publiceerde in het boek Types of men. Hij classificeert zes persoonlijkheidstypen. Een persoonlijkheidstype vertelt ons welke houding iemand aanneemt ten opzichte van de wereld (drijfveren). Deze houdingen ontstaan door afkomst, opvoeding, opleiding en kennis. Deze indeling is heel handig om te onderzoeken wat jouw drijfveren zijn. Kom jij in beweging als jij een collega kan helpen of ben je pas tevreden als je een berekening van een kostenbesparing hebt opgeleverd? Inzicht in jouw drijfveren helpt om jouw koers te bepalen.

 

Zes drijfveren van Spranger

plaatje 2 nieuwsbrief

Waar haal jij voldoening uit?  Wat is jouw top 3 drijfveren?

En zie je deze drijfveren terug in je dagelijkse werkzaamheden. Zo ja, dan zal je nog veel voldoening halen uit je werk. Niet? Dan is er werk aan de winkel. Maak een plan van actie. Een coach kan je daar uiteraard goed bij helpen!

De drijfveren van een controller

In ons onderzoek Het gedragsprofiel van een succesvolle controller hebben we ook gekeken welke drie drijfveren het meeste voorkomen bij financiële mensen. Komt het overeen met jouw drijfveren?

 • Intelligente drijfveer (kennis)
 • Individualistische drijfveer (individu centraal)
 • Zakelijke drijfveer (win-win)

Ik wens je mooie inzichten deze zomer!