kerstkaart

kerstkaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijf belangrijke ontwikkelingen voor financials

Welke ontwikkelingen gaan jouw werk als financial beïnvloeden? Wat worden de grootste uitdagingen voor financials? Voorspellen of forecasten is er onderdeel van. In dit artikel lees je mijn top vijf van belangrijke ontwikkelingen binnen de financiële functie. Ontwikkelingen waar jij als financial mee te maken krijgt in. Opgesteld op basis van mijn gesprekken met CEO’s, CFO’s en financials via onze ontwikkelprogramma’s, beroepscommissie bedrijfseconomie en onderzoek van o.a. het NBA.

Onze missie: waarde toevoegen aan jouw rol als financial

Vanuit onze inhoudelijke- en trainingsachtergrond hebben wij ons bedrijf in 2014 opgericht met als missie jou als financial en je team te faciliteren. Om je kennis en vaardigheden dagelijks effectiever in te zetten en zo je toegevoegde waarde blijvend hoog te houden. Onze visie is dat je als financial je effectiviteit het meest verhoogd door je vaardigheden te trainen op basis van inhoudelijke praktijksituaties en door het verhogen van de financiële producten van de afdeling, een combinatie van inhoudelijke en vaardigheids ontwikkeling.

Inmiddels hebben wij meer dan 1100 financieel professionals en 30 financiële teams succesvol mogen begeleiden in hun ontwikkeling. Wij zijn sparringpartner voor elke financial, zowel leidinggevend als uitvoerend.

Vijf ontwikkelingen waar jij als financial mee te maken gaat krijgen.

  1. Persoonlijk leiderschap – zelfsturing

Van jou wordt steeds meer zelfsturing verwacht in je functie. Het argument is dan vaak minder management (kostenbesparing) en verantwoordelijkheid lager in de organisatie.

De verantwoordelijkheid ligt bij het individu en de systemen vormen de basis en structuur binnen de organisatie. Methodieken als agile/lean/scrum worden dan graag geïmplementeerd. Organisaties als ING, DNB en BMW zitten hier middenin. Dit vraagt van jou om  aan de slag te gaan met verantwoordelijkheid nemen, maar ook verantwoordelijkheid geven. En om een bepaalde mate van controle anders vast te gaan houden (loslaten). Je zal je moeten uiten. Uitspreken als zaken anders gaan dan verwacht. Ook als dit op niet inhoudelijk vlak gebeurt. Wij zien in onze praktijk dat dit best een uitdaging is.  Vooral jezelf uitspreken en de verantwoordelijkheid daar leggen waar deze hoort; ook als je niet 100% zeker bent van jezelf.

Uitleg persoonlijk leiderschap
Over persoonlijk leiderschap bestaan veel misverstanden. Veel mensen denken dat persoonlijk leiderschap alleen geldt voor managers. Dat klopt niet. Iedereen heeft persoonlijk leiderschap nodig. Iedereen is de stuurman van zijn eigen leven en in zijn eigen rol. Er komt veel op ons af maar hoe wij reageren hangt af van ons eigen stuurkunst. Een stuurman op een schip moet vaak reageren op de verschillende weersomstandigheden, waar hij geen invloed op heeft. Zo moet jij in je leven en werk vaak reageren op van alles waar je ook geen invloed op hebt. Maar het mag duidelijk zijn: hoe je reageert is wel essentieel voor de uitkomst.

  1. Innovatie – Omgaan met verandering

Dit blijft een thema binnen organisaties en specifiek binnen financiële afdelingen van organisaties. We zijn in een nieuw tijdperk beland van digitalisering. Dit biedt veel kansen en levert ook verandering op. Verandering van instrumenten, anders kijken naar control (o.a. cybersecurity, soft controls) en andere businessmodellen leidt tot verandering van de invulling van de financiële functie. Een geleidelijk proces. Als financieel professional moet je jouw ogen en oren openhouden en meebewegen in deze ontwikkeling. Stel jezelf de vraag waar jouw kwaliteit ligt en wat je leuk vindt. Ga op basis van deze uitkomsten kijken wat je hiermee kunt binnen jouw rol. En binnen het team, wat is het doel van het team en wat is de rol van ieder teamlid? Draagt dit nog steeds bij aan de organisatiedoelstelling? Hoe kun je dit inrichten zodat je effectief met elkaar samenwerkt. En zo waarde blijft toevoegen als finance organisatie.

Gedrag financieel professional en verandering
In mijn dagelijks werk met financials zie ik dat verandering een complex thema is. Diverse onderzoeken laten ook zien dat veel financieel professionals van nature indirect gedrag vertonen. Een financieel professional benadert de zaken graag rationeel en spreekt zijn of haar gevoel niet uit. De mensen die vooruit willen ervaren dat als weerstand en zien die financials als personen die alleen maar beren op de weg zien. Niet correct, maar zo komt het gedrag wel over. Zij weten niet dat jij eerst een goede feitelijke onderbouwing wilt hebben en dat je het ook nog eens goed wilt doorvoelen. Dit maakt dat de verandering in een rustiger tempo verloopt dan men vaak binnen de organisatie wenst.

 Als het management zeer direct en resultaatgericht is, zie ik hier vaak een gat ontstaan. Het management is al bij de streep terwijl het financiële team nog niet halverwege is. Dit geeft onrust binnen de afdeling en veel ineffectief gedrag en vertraging. Hier zijn oplossingen voor. Dat is dan ook vaak het moment dat wij in beeld komen.

Als financial wordt aan jou in 2018 gevraagd sneller met verandering om te gaan, doordat de time to market versnelt en de organisatie flexibel op de behoefte van de klant dient te reageren. Hoe ga jij dit voor jezelf vormgeven?

  1. Loopbaankeuze – specialist vs generalist

In 2013 schreef ik al een artikel over de financial   versus de business controller en de bepalende factor gedrag hierin. In 2018 gaat aan jou als financial gevraagd worden welke kant jij op wilt. Organisaties verleggen focus naar de persoonlijkheidskenmerken van jou als financieel professional. Het is voor jezelf belangrijk om te weten welke rol bij jou als persoon past om in de toekomst genoeg toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren en plezier in je werk te blijven houden.

Nog altijd stoeien organisaties met de functieprofielen. De gerelateerde werkzaamheden aan financial control zie ik veel terug in business control profielen, waardoor de titel vaak niet de lading dekt. Kijk dus vooral naar de ingrediënten (inhoudelijke en persoonlijke) die in een rol zitten, de branche en de cultuur van de organisatie en bepaal op basis daarvan wat bij jouw wensen het meeste past.

NIEUW! – Ontwikkel Assessment voor Financials

De Effectieve Financial heeft een ontwikkelassessment voor de financiële functie ontworpen dat een volledig beeld geeft van jou als financieel professional of financieel team. Hierin wordt inhoudelijke kennis (expertise) en financieel inzicht getoetst in combinatie met de van beheersing van je vaardigheidscompetenties en je primaire gedragsstijl. Met de uitkomsten maken we je bewust van jouw kracht als financial en wat je nodig hebt aan ontwikkeling om je ambities waar te maken.  Het geeft tevens duidelijk aan of je meer een specialist of generalist bent. Een gedegen ontwikkel- en loopbaanadvies is onderdeel van dit assessment.

  1. Organisatie brede blik

Een organisatie brede blik is essentieel voor de toekomst. Naast  alle bedrijfsprocessen en controlepunten (risico’s) moet je als financieel professional ook weten wat het effect is van proces en product veranderingen binnen de organisatie en de markt waaraan het levert. Ik zie dat de financiële functie steeds meer een combinatie is van bedrijfskunde, finance en IT. Het is belangrijk om vanuit deze organisatie brede blik verbanden te leggen tussen afdelingen en processen om zo een integrale blik te ontwikkelen, ongeacht de functie die je vervult. Vanuit deze blik kun je veel effectiever cijfers analyseren, procesverbeteringen doorvoeren, managementinformatie verschaffen en uiteindelijk adviseren en koers bepalen. Zowel vooraf, tijdens als achteraf. Jouw kennis voegt waarde toe.   

  1. Toegevoegde waarde van de Financieel Professional

Wil je je als professional ontwikkelen dan zal je jezelf moeten kennen. Welke persoonlijke en inhoudelijke competenties beheers je en welke heb je nog te ontwikkelen om deze effectief in te zetten? Welke rol je ook invult binnen het bedrijf, er wordt steeds meer gemeten op toegevoegde waarde. Waar zit jouw toegevoegde waarde en hoe verhoog je deze? Uiteraard met een goede balans tussen resultaat en plezier. Persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit zijn de termen die veel gebruikt worden hiervoor. Er zijn vele trainingen en generieke cursussen hiervoor te volgen. Ik raad je aan om vooral te kiezen voor vaardigheidstrainingen die gebaseerd zijn op jouw inhoudelijke rol of kennis. Dan kan je effectief jouw toegevoegde waarde laten zien door het effectief toepassen van jouw expertise.

Tot slot  – zonder goede bedrijfsadministratie geen verandering mogelijk

Ondanks alle ontwikkelingen blijft de basis voor elke financiële afdeling binnen een organisatie dat de bedrijfsadministratie op orde moet zijn. Dat de financial control rol goed is ingericht en uitgevoerd wordt. Dan pas kun je een goede business control rol vervullen.  Digitalisering en robotisering hebben alleen zin als de processen en data op orde zijn. En daar is echt basiskennis van financial accounting en financial management voor nodig.

De mate van beheersing van vaardigheden heeft invloed op de efficiency en effectiviteit van de financiële afdeling, de snelheid waarin de financiële afdeling mee kan in veranderingen en dus wendbaarheid. Wat uiteindelijk de waarde die de financiële afdeling toevoegt aan de organisatie bepaald.

Meer informatie: erik@deeffectievefinancial.nl  of 06-36498840

 

Fijne kerstdagen en veel ontwikkeling en resultaat gewenst in het nieuwe jaar!